Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Zábava  Televizní vysílání
Předpoklad: přehrávač s výstupem AV je připojený k externímu vstupu AV TV tuneru pomocí speciálního propojovacího kabelu.
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Zdroj Externí vstup AV > AV1/AV2.
Zahajte přehrávání na svém externím přehrávači.
Poznámka
  • Vhodný připojovací kabel pro externí přehrávače s výstupem AV obdržíte v některém ze servisů Audi nebo ve specializované prodejně.
  • Pro správné zobrazování videa je nutné správně nastavit normu video (PAL nebo NTSC) v přehrávači a v nabídce pro nastavení.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.