Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Přístroje
Tlačítkem SET lze postupně volit následující funkce:
Zapnutí denního času, data, zobrazení teploty a počítadla kilometrů
Ukazatel se zobrazí asi na 30 sekund, když při vypnutém zapalování stisknete tlačítko SET.
Spuštění systém vlastní kontroly (Auto-Check-Control)
Systém vlastní kontroly kontroluje určité funkce a stav součástí vozidla. Kontrola probíhá při zapnutém zapalování nepřetržitě, a to i za jízdy.
Stisknutím tlačítka SET můžete při zapnutém zapalování ručně zahájit proces vlastní kontroly. Funkční kontrolu lze provádět do rychlosti 5 km/h.
Navíc se zobrazí počet s vozidlem spárovaných klíčků. Ukazatel L2 3/3 zobrazuje, že byly spárovány tři klíčky. Tak se ujistíte, že při nákupu použitého vozidla máte v držení všechny klíčky.
Když jste např. obdrželi k vozidlu pouze 2 klíče, měli byste s nimi navštívit některý ze servisů Audi, abyste funkci ztraceného klíčku nechali zablokovat. Jeho ztrátu byste měli nahlásit své pojišťovně.
Nastavení varovné signalizace rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka SET lze během jízdy nastavit prahovou hodnotu 1 varovné signalizace rychlosti Odkaz. Dlouhým stiskem tlačítka SET se prahová hodnota vymaže.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.