Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Přístroje
Hodiny řízené krystalem / rádiovým signálem* / přes GPS*
Podle vybavení vozidla můžete v Infotainmentu volit mezi krystalem řízenými hodinami, rádiem řízenými hodinami* nebo hodinami řízenými přes GPS* . Více se dozvíte v samostatném návodu k obsluze Infotainmentu.
Denní počítadlo kilometrů / počítadlo celkových kilometrů
Počítadlo denních kilometrů -A- Obr. 1 udává vzdálenost, kterou vozidlo ujelo od posledního vynulování počítadla. Tak lze měřit kratší vzdálenosti. Poslední číslice počítadla ukazuje stovky metrů, resp. 1/10 míle.
Denní počítadlo lze vynulovat stisknutím tlačítka 0.0 Obr. 2.
Počítadlo celkových kilometrů -B- Obr. 1 udává celkovou vzdálenost, kterou vozidlo dosud ujelo.
Měrné jednotky (kilometry „km“/míle „mi“) lze měnit v Infotainmentu tlačítkem SETUP.
Hlášení závad
Pokud došlo ve sdružených přístrojích k závadě, ukazuje se v zobrazovacím poli denního počítadla kilometrů DEF. Závadu nechte co nejdříve odstranit.
Poznámka
  • Po vypnutí zapalování nebo otevření dveří řidiče se asi na 30 sekund zobrazí datum, denní čas a počítadlo kilometrů.
  • Při vypnutém zapalování můžete ukazatele vyvolat tlačítkem SET Odkaz.
  • Počítadlo denních kilometrů se po dosažení 9999,9 km (mi) automaticky vynuluje.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.