Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Kontrolní světlo svítí tak dlouho, dokud nezapnete na straně řidiče/spolujezdce bezpečnostní pás. Od určité rychlosti zazní navíc akustický varovný signál.

Všechny obrázky a texty těchto webových stránek a loga jsou výhradním vlastnictvím společnosti Volkswagen - Audi©

kontakt;