Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Kontrolní světlo svítí tak dlouho, dokud nezapnete na straně řidiče/spolujezdce bezpečnostní pás. Od určité rychlosti zazní navíc akustický varovný signál.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.