Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Závada dobíjení: akumulátor se nedobíjí
Svítí-li kontrolní světlo a na displeji se objeví pokyn pro řidiče, došlo k závadě alternátoru nebo elektrických rozvodů.
Neprodleně dojeďte k některému z odborných servisů. Protože se během jízdy akumulátor vybíjí, vypněte všechny elektrické spotřebiče, které nezbytně nepotřebujete. Pokud již nabití akumulátoru nestačí, vyhledejte odbornou pomoc.
Minimálně nabitý akumulátor: dobíjení za jízdy
Schopnost nastartovat motor může být omezená.
Pokud tento pokyn po nějaké době zhasne, byl akumulátor opět dostatečně nabit za jízdy.
Pokud pokyn opět nezhasne, jeďte neprodleně do některého z odborných servisů a nechte závadu odstranit.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.