Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Svítí-li nebo bliká-li kontrolní světlo , došlo k závadě bezpečnostních systémů, jako např. airbagů nebo napínačů pásů.
Dojeďte neprodleně k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
Neprodleně nechejte bezpečnostní systémy zkontrolovat, jinak hrozí nebezpečí, že v případě nehody se neaktivují - nebezpečí ohrožení života!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.