Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Pokud kontrolní světlo svítí, je některá z žárovek vadná. Pokyn pro řidiče udává polohu vadné žárovky.
  • Pokud navíc svítí kontrolní světlo , je některé mlhové světlo* vadné. Poloha kontrolního světla odpovídá poloze na vozidle.
  • Pokud navíc kontrolní světlo svítí, je některé z mlhových koncových světel vadné. Poloha kontrolního světla odpovídá poloze na vozidle.
K tomu se může spínač světel nacházet v nezaaretované poloze mezi symboly.
Osvětlení vozidla: závada systému
Závada spočívá v závadě světlometů nebo spínače světel.
Dojeďte proto k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
  • Žárovky jsou pod tlakem a mohou při výměně explodovat - nebezpečí poranění!
  • Vysokonapěťové části plynových výbojek* (xenonové světlomety) vyžadují odborné zacházení - nebezpečí smrtelného zranění!

Všechny obrázky a texty těchto webových stránek a loga jsou výhradním vlastnictvím společnosti Volkswagen - Audi©

kontakt;