Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Odemykání a zamykání  Centrální zamykání
Vozidlo lze centrálně odemknout/zamknout. Máte tyto možnosti:
  • rádiovým klíčkem Odkaz
  • klikou dveří u vozidel s komfortním klíčkem * Odkaz
  • zámkem ve dveřích řidiče Odkaz
  • spínačem centrálního zamykání Odkaz
Automatické zamykání (Auto Lock)
Funkce Auto Lock automaticky zamkne po dosažení rychlosti asi 15 km/h dveře, včetně kapoty zavazadlového prostoru.
Vozidlo se opět odemkne při vyjmutí klíčku ze zapalování. Mimo to lze vozidlo odemknout stisknutím odemykacího tlačítka ve spínači centrálního zamykání nebo zatažením některé z páček otevírání dveří. Funkci Auto Lock můžete zapnout/vypnout v Infotainmentu Odkaz.
Kromě toho se při nehodě s aktivací airbagu dveře automaticky odemykají, aby se do vozidla mohla dostat pomoc.
Selektivní odemykání dveří
Při zamykání se uzamykají dveře včetně kapoty zavazadlového prostoru. V Infotainmentu můžete nastavit, zda se mají odemykat jen dveře řidiče, anebo kompletně celé vozidlo Odkaz.
Ukazatele směru jízdy
Ukazatele směru při odemknutí vozidla zablikají dvakrát, při uzamykání jednou. Pokud blikání vynechá, nejsou např. některé dveře, kapota zavazadlového prostoru či kapota motorového prostoru zavřené nebo je zapalování ještě zapnuté.
Neúmyslné uzamknutí
V těchto případech bude zabráněno, abyste si rádiový klíček uzamkli ve vozidle:
  • Při uzamykání spínačem centrálního zamykání se vozidlo při otevřených dveřích řidiče nezamkne Odkaz.
  • Zůstane-li u vozidla s komfortním klíčkem* naposledy použitý rádiový klíček ležet v zavazadlovém prostoru, kapota zavazadlového prostoru se po uzamčení automaticky opět odemkne.
Vozidlo zamykejte rádiovým resp. komfortním klíčkem* teprve tehdy, když jsou všechny dveře a kapota zavazadlového prostoru zavřené. Vyhnete se tím neúmyslnému uzamknutí.
Poznámka
  • Cenné předměty nikdy nenechávejte ležet ve vozidle bez dozoru. Ani uzamčené vozidlo není žádný trezor!
  • Když zamknete vozidlo, bliká ve výplni dveří řidiče LED. V případě, že dioda LED po uzamknutí asi 30 sekund svítí, je funkce centrálního zamykání nebo zabezpečovacího zařízení proti krádeži vadná. Závadu nechte odstranit v odborném servisu.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.