Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Sezení a ukládání předmětů  Přední sedadla
Platí pro vozidla: s elektrickým nastavováním sedadel
-A- - Nastavení bederní opěrky*: stiskněte tlačítko v odpovídající pozici.
-B- - Sedadlo nahoru/dolů: zatlačte tlačítko nahoru/dolů.
-B- - Sedadlo dopředu/dozadu: zatlačte tlačítko dopředu/dozadu.
-C- - Opěradlo nahoru/dolů: zatlačte tlačítko dopředu/dozadu.
-D- - Prodloužení/zkrácení podložení stehen*: nadzvedněte úchyt. Sedák předních sedadel se vysune silou pružiny dopředu.
POZOR!
  • Sedadlo řidiče nikdy nenastavujte za jízdy - nebezpečí nehody!
  • Elektrické nastavování předních sedadel funguje i při vypnutém zapalování, resp. při vytaženém klíčku ze zapalování. Proto by děti nikdy neměly zůstat ve vozidle bez dozoru - nebezpečí zranění!
  • Výšku nastavujte opatrně! Nekontrolované nebo nepozorné nastavování může způsobit pohmožděniny - nebezpečí poranění!
  • Za jízdy nesmějí být přední opěradla skloněná příliš daleko dozadu, neboť by mohl být výrazně omezen účinek bezpečnostních pásů a systému airbag - nebezpečí poranění!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.