Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Jízda  Zámek zapalování
Tímto klíčkem můžete zapnout zapalování a spustit motor.
Spouštění motoru
Klíček zapalování zasuňte do spínací skříňky.
Manuální převodovka: úplně sešlápněte pedál spojky a řadicí páku zařaďte do neutrální polohy.
Automatická převodovka: sešlápněte brzdový pedál a volicí páku nastavte do polohy P nebo N.
Krátce zatlačte na klíček. Motor se spustí.
U vozidel se vznětovým motorem se může motor při nízkých teplotách spouštět se zpožděním. Proto je nutné spojkový (manuální převodovka), resp. brzdový pedál (automatická převodovka) podržet tak dlouho, dokud motor nenastartuje. Když se motor předžhavuje, svítí kontrolní světlo .
Zapnutí/vypnutí zapalování
Pokud chcete zapnout pouze zapalování, aniž byste spustili motor, postupujte takto:
Klíček zapalování zasuňte do spínací skříňky.
Krátce zatlačte na klíček bez sešlápnutí spojkového pedálu (manuální převodovka), resp. brzdového pedálu (automatická převodovka).
Chcete-li zapalování vypnout, znovu zatlačte na klíček.
Když zapnete zapalování, u vozidel se vznětovým motorem se automaticky spustí předžhavení.
Během spouštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.
Pokud je motor a zapalování vypnuté, můžete klíček pouze vytáhnout Odkaz.
Pokud motor nenastartuje, je spouštění po krátké době automaticky přerušeno. Spouštění motoru opakujte.
Systém start-stop*
Respektujte informace Odkaz.
POZOR!
  • Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách - nebezpečí otravy!
  • Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy nevytahujte klíček ze zámku zapalování. Zámek volantu by se mohl nečekaně zablokovat a vozidlo byste pak nemohli ovládat.
  • Vždy, když opouštíte vozidlo, vezměte klíček s sebou. Jinak by bylo možné nastartovat motor nebo zapnout elektrické vybavení - např. elektrické ovládání oken. Následkem mohou být těžké úrazy.
  • Nikdy nenechávejte děti ani postižené osoby samotné ve vozidle. Dveře můžete totiž zamknout rádiovým klíčkem tak, že v případě nouze nemohou ve vozidle uvěznění cestující sami vozidlo opustit. Podle ročního období mohou být cestující ve vozidle vystaveni velmi vysokým nebo naopak nízkým teplotám.
Upozornění!
Dokud motor nedosáhne provozní teploty, vyhněte se jízdě na plný plyn, ve vysokých otáčkách a s velkým zatížením - nebezpečí poškození motoru!
Životní prostředí
Motor nezahřívejte na místě. Po nastartování co nejdříve vyjeďte. Snížíte tím emisi škodlivin do ovzduší.
Poznámka
  • Pokud již nelze klíč ze zámku zapalování vyjmout, můžete vyjmout nouzový klíček, abyste mohli vozidlo přesto uzamknout Odkaz.
  • Po spuštění studeného motoru může jeho hluk krátkodobě zesílit, neboť se v hydraulickém vymezování vůle ventilů musí nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.
  • Pokud vozidlo opouštíte při zapnutém zapalování, zapalování se po určité době vypne. Mějte na paměti, že spotřebiče, jako např. vnější osvětlení, se také vypnou.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.