Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Jízda  Elektromechanická parkovací brzda
Elektromechanická parkovací brzda nahrazuje ruční brzdu.
Parkovací brzdu zapněte zatažením tlačítka -A-. Kontrolní světla v tlačítku a na displeji sdružených přístrojů svítí.
Brzda se uvolní, když při zapnutém zapalování sešlápnete brzdový nebo plynový pedál a současně stisknete tlačítko. Kontrolka v tlačítku zhasne.
Vaše vozidlo je vybavené elektromechanickou parkovací brzdou. V zásadě slouží parkovací brzda k zajištění vozidla proti nechtěnému rozjetí a nahrazuje ruční brzdu.
Vedle funkcí běžné ruční brzdy nabízí elektromechanická parkovací brzda další komfortní a bezpečnostní funkce.
Při rozjezdu
  • Integrovaná pomoc při rozjezdu vám automaticky uvolní parkovací brzdu Odkaz.
  • Pomoc brání při rozjezdu ve stoupání nežádoucímu popojíždění vozidla dozadu. Brzdná síla parkovací brzdy stále působí, dokud se na kola nepřenáší dostatečně velká hnací síla.
Funkce záchranné brzdy
Tato funkce parkovací brzdy slouží k tomu, aby v případě výpadku běžného brzdění bylo možné vozidlo zabrzdit Odkaz.
POZOR!
Zvolíte-li u stojícího vozidla s běžícím motorem některý rychlostní, resp. jízdní stupeň (automatická převodovka), nesmíte v žádném případě omylem přidat plyn, resp. uvolnit spojkový pedál. Vozidlo se okamžitě rozjede - nebezpečí nehody!
Poznámka
  • Pokud je parkovací brzda při vypnutém zapalování zapnuta, kontrolní světla v tlačítku a na displeji sdružených přístrojů po určité době zhasnou.
  • Případné zvuky při uvolňování a zapínání parkovací brzdy jsou normální, není důvod se kvůli tomu znepokojovat.
  • U odstaveného vozidla provádí parkovací brzda v pravidelných intervalech kontrolní cyklus. Zvuky, které při tom vznikají, jsou rovněž normální.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.