Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Audi adaptive cruise control a braking guard  Audi adaptive cruise control
Platí pro vozidla: s Audi adaptive cruise control
Zpomalovací výkon systému adaptive cruise control v určitých situacích nepostačuje k udržení dostatečného odstupu od objektu, který jede před vámi. V těchto situacích jste požadavkem k převzetí vozidla řidičem vyzváni, abyste sami zasáhli.
Sdružené přístroje vás upozorní na nebezpečí:
  • Na displeji se zobrazí červený symbol vozidla.
  • Na stavovém řádku se objeví text ODSTUP!.
  • Bliká červené kontrolní světlo .
  • Navíc zazní gong, pokud nebyl v Infotainmentu vypnut.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.