Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Audi adaptive cruise control a braking guard  Audi braking guard
Platí pro vozidla: s Audi adaptive cruise control
Braking guard pracuje s radarovým snímačem. Ten funguje v mezích systému i při zapnutém adaptive cruise control.
Co umí systém braking guard?
Při včasném rozpoznání může systém odstupňovat nebezpečnost situace, při které vozidlo jedoucí před vámi prudce brzdí nebo když se s vozidlem přibližujete k vozidlu, jedoucímu výrazně pomaleji. Pokud není rozpoznání možné, pak systém braking nereaguje.
Systém upozorňuje na dvě různé nebezpečné situace:
  • Varovná signalizace odstupu proběhne, když delší dobu jedete příliš těsně za vozidlem před vámi. Pokud nyní objekt jedoucí před vámi prudce zabrzdí, není již možné srážce zabránit. Zobrazuje se to kontrolním světlem na displeji.
  • Varování před najetím proběhne, pokud před vámi jede nebo silně zabrzdí výrazně pomalejší objekt. U tohoto varování lze kolizi případně zabránit tím, že uhnete nebo silně zabrzdíte. Kontrolním světlem a zobrazováním na displeji jste upozorněni na nebezpečí. Navíc zazní akustický signál.
Pokud při nějaké nebezpečné situaci nereagujete vůbec nebo reagujete nedostatečně, podpoří vás systém braking guard brzděním a objeví se pokyn pro řidiče Braking guard: zásah.
  • Pokud hrozí kolize, proběhne nejprve akutní varování pomocí krátkého přibrzdění.
  • Pokud na akutní výstrahu nereagujete, může braking guard brzdit v mezích systému1). Tím se sníží rychlost při možné kolizi.
  • Pod 30 km/h může krátce před kolizí provést úplné zpomalení 1).
  • Když braking guard zjistí, že při hrozící kolizi nedostatečně brzdíte, zvýší tlak na pedál.
Které funkce je možné použít?
V Infotainmentu můžete kdykoliv braking guard a varování odstupu/najetí zapnout nebo vypnout Odkaz.
POZOR!
Systém braking guard je podpůrný systém a kolizi nemůže sám o sobě zabránit. Řidič musí vždy sám zasáhnout. Za včasné zabrzdění odpovídá stále řidič.
Poznámka
  • Brzdění systému můžete přerušit, pokud sami brzdíte, výrazně přidáte plyn nebo se vyhnete.
  • Chybová hlášení k braking guard Odkaz.
  • Mějte na paměti, že braking guard může nečekaně brzdit. Proto vždy zajistěte svůj náklad, abyste zabránili poškození předmětů a příp. i zranění.
1) V některých zemích nejsou k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.