Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Audi adaptive cruise control a braking guard  Audi braking guard
Zvolte: tlačítko CAR > Audi braking guard. Nebo
zvolte tlačítko CAR > tlačítko Systémy Car* > Asistence řidiče > Audi braking guard.
  • Systém - Braking guard zap (zapnout)/vyp (vypnout). Když zapnete zapalování, objeví se při vypnutém systému pokyn pro řidiče Braking guard: vyp.
  • Předběžné varování - zde je možné zapnout (zap)/vypnout (vyp) zobrazování varování odstupu/najetí na displeji sdružemých přístrojů.
Poznámka
  • Hodnoty nastavení se automaticky ukládají a přiřazují použitému rádiovému klíčku Odkaz.
  • Systém braking guard se rovněž vypne, když omezíte, resp. vypnete ESC Odkaz.
  • Systém braking guard vypněte během přepravy vozidla na odtahovém voze, autovlaku, trajektu apod. Tím můžete zamezit nechtěným výstrahám systému braking guard.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.