Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Audi active lane assist  Asistent udržování jízdního pruhu
Můžete funkci active lane assist individuálně nastavit v Infotainmentu.
Zvolte: funkční tlačítko CAR > Audi active lane assist. Nebo
zvolte tlačítko CAR > tlačítko Systémy Car* > Asistence řidiče > Audi active lane assist.
Okamžik pro zásah do řízení1)
časný: Při tomto nastavení probíhá zásah do řízení kontinuálně tak, aby byl řidič podporován při vedení vozidla středem jízdního pruhu.
pozdní: Při tomto nastavení probíhá opravný zásah do řízení krátce před tím, než se kolo dotkne rozpoznané ohraničující čáry.
Varování vibracemi
Doplňkové varovné vibrace na volantu můžete zapínat/vypínat .
Poznámka
V závislosti na zemi: hodnoty nastavení se automaticky ukládají a přiřazují použitému rádiovému klíčku.
1) Tato funkce není u všech provedení modelu pro různé země k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.