Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Obsluha   Audi side assist  Asistent jízdy v pruzích
Platí pro vozidla: s Audi side assist
Zařízení side assist vás podporuje tak, že hlídá slepý úhel a provoz za vozidlem. V mezích systému varuje před přibližujícími se nebo souběžně jedoucími vozidly v oblasti sledování -1- Obr. 1: když je změna jízdního pruhu klasifikována jako kritická, rozsvítí se ukazatel -2- Obr. 2 ve vnějším zrcátku.
Ukazatel na levém vnějším zrcátku hlídá prostor při změně jízdního pruhu směrem doleva a ukazatel na pravém vnějším zrcátku hlídá prostor při změně jízdního pruhu směrem doprava.
Informační stupeň
Po dobu, kdy nemáte zapnutý ukazatel směru jízdy, jste informováni zařízením o snímaných vozidlech, která jsou považována za kritická. Ukazatel na příslušném zrcátku svítí slabě.
Jas zobrazení je u informačního stupně méně intenzivní, abyste nebyli při pohledu dopředu rušeni.
Varovný stupeň
Když zapnete ukazatel směru jízdy, jste varováni zařízením před snímanými vozidly, která jsou považována za kritická. Ukazatel na příslušném zrcátku bliká jasně. V takovém případě zkontrolujte jízdní situaci pohledem do vnějšího zrcátka a pohledem přes rameno POZOR!.
Poznámka
  • Jas ukazatele ve vnějším zrcátku můžete měnit Odkaz.
  • Respektujte pokyny k provozu s přívěsem Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.