Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Bezpečnost   Bezpečnostní pásy  Jak správně připnout bezpečnostní pás?
Nejdříve si připněte pásy, pak startujte motor!
Než si připnete bezpečnostní pás, nastavte přední sedadlo a opěrku hlavy do správné polohy Odkaz.
Uchopte pás za jazýček a přetáhněte ho rovnoměrně přes hrudník a pánev POZOR!.
Zasuňte jazýček pásu do zámku u sedadla, až slyšitelně zaklapne Obr. 2.
Bezpečné zaaretování pásu v zámku přezkoušejte tahem.
Tříbodové bezpečnostní pásy jsou vybaveny automatickým samonavíječem. Při pomalém tahu umožňují plnou volnost pohybu. Při prudkém zabrzdění mechanika navíječů pásy automaticky zablokuje. Pásy se zablokují i při zrychlení, při jízdě v klesání a v zatáčkách.
POZOR!
  • Dbejte na správné vedení pásů Obr. 1, nebezpečí zranění Odkaz!
  • Zasuňte jazýček do zámku jen toho bezpečnostního pásu, který přísluší k vašemu sedadlu. Pokud se tak nestane, omezí se ochranná funkce pásu a zvyšuje se riziko zranění.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.