Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Pokyny k jízdě  Inteligentní technika
Nové brzdové obložení
Nová brzdová obložení nemají během prvních 400 km ještě plnou účinnost, je nutné je nejprve „obrousit“. Menší brzdnou sílu můžete vyrovnat silnějším tlakem na brzdový pedál. Během záběhu se vyvarujte velkého zatěžování brzd.
Opotřebení
Opotřebení brzdového obložení je ve značné míře závislé na způsobu používání vozidla a na stylu jízdy. Zejména u vozidel používaných v městském provozu/pro jízdy na krátké vzdálenosti nebo u vozidel, se kterými se jezdí sportovním stylem, může docházet k většímu opotřebení.
Hlučnost vozidla za jízdy
V závislosti na rychlosti, brzdné síle a okolním podmínkám (např. teplota, vlhkost) se může při brzdění vytvářet hluk.
Vliv vlhkosti a posypové soli
Za určitých okolností, jako např. po průjezdu vodou, při silném dešti, po nočním tání nebo po mytí vozidla, se účinek brzd může zpozdit v důsledku vlhkých, resp. v zimním období namrzlých brzdových kotoučů a brzdového obložení. Brzdy se musejí nejdříve „vysušit“.
Při vyšších rychlostech a zapnutých stěračích se brzdové obložení krátce přitlačí na brzdové kotouče. Toto přiložení - pro řidiče nepozorovatelné - probíhá v pravidelných intervalech a zlepšuje účinnost brzd za deště nebo vyšší vlhkosti.
I při jízdách po posolených silnicích se může brzdný účinek zpozdit, pokud jste delší dobu nebrzdili. Solná vrstva na brzdových kotoučích a obložení se musí brzděním nejprve obrousit.
Koroze
Ke vzniku koroze na brzdových kotoučích a k znečištění obložení přispívá dlouhodobé stání vozidla, nízký kilometrový výkon i nízké zatěžování.
Pokud jste brzdy málo zatěžovali nebo došlo ke korozi brzdových kotoučů, doporučujeme vyčistit kotouče i obložení několikrát opakovaným prudkým zabrzděním z vyšší rychlosti POZOR!.
Závada brzdového systému
Pozorujete-li, že se náhle prodloužila dráha brzdového pedálu, mohlo dojít k výpadku jednoho z okruhů dvouokruhového brzdového systému. Neodkladně vyhledejte nejbližší odborný servis a nechte závadu odstranit. Cestou do servisu omezte rychlost a připravte se na to, že se brzdový pedál bude pohybovat po delší dráze a na překonání jeho tlaku bude třeba vynaložit větší sílu.
Nízká hladina brzdové kapaliny
Závady brzdového systému může způsobit také příliš nízká hladina brzdové kapaliny. Hladina je kontrolována elektronicky.
Posilovač brzd
Posilovač brzd zvyšuje tlak, který vyvinete sešlápnutím brzdového pedálu. Potřebný podtlak se vytváří pouze při běžícím motoru.
POZOR!
  • Kvůli očištění kotoučů a obložení brzděte jen tehdy, když to podmínky silničního provozu dovolují. Nesmíte při tom ohrozit ostatní účastníky silničního provozu – nebezpečí nehody!
  • Nikdy nejezděte s vypnutým motorem - nebezpečí nehody!
Upozornění!
  • Nemusíte-li opravdu brzdit, „neobrušujte“ brzdy lehkým tlakem na pedál. Brzdy se tím přehřívají, prodlužuje se brzdná dráha a zvyšuje se opotřebení obložení.
  • Před dlouhým, prudkým klesáním snižte rychlost a zařaďte nižší jízdní stupeň. Můžete tak využít brzdnou sílu motoru a odlehčit brzdám. Musíte-li přesto brzdit, brzděte přerušovaně, ne plynule.
Poznámka
  • Pokud posilovač brzd nepracuje, musíte sešlápnout brzdový pedál podstatně silněji než při běžném provozu.
  • Pokud si necháte dodatečně namontovat přední spoiler nebo kryty kol, přesvědčte se, zda tím není omezen přívod vzduchu k předním kolům - brzdy by se mohly přehřívat.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.