Návod k obsluze AUDI A4
 Audi A4   Pokyny k provozu   Kontrola a doplňování  Akumulátor
Všechny práce na akumulátoru vyžadují odborné znalosti!
Akumulátor nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Je kontrolován v rámci inspekčního servisu.
Pokud se airbag aktivuje určitým způsobem, odpojí se z bezpečnostních důvodů akumulátor od palubní sítě POZOR!.
Odpojení akumulátoru
Akumulátor byste neměli odpojovat. Po odpojení akumulátoru nejsou některé funkce vozidla aktivní (např. elektrické ovládání oken). Tyto funkce je nutné po opětovném připojení akumulátoru opět aktivovat. Abyste předešli možným potížím, měli byste akumulátor odpojovat od palubní sítě jen výjimečně.
Delší odstavení vozidla
Pokud se svým vozidlem několik dní nebo týdnů nejezdíte, odběr proudu jednotlivých spotřebičů se postupně omezuje nebo se postupně vypínají. Spotřeba energie se redukuje a schopnost akumulátoru spouštět motor je zachována poměrně dlouhou dobu Odkaz. Některé komfortní funkce, jako např. vnitřní osvětlení nebo elektrické ovládání sedadel, nemusí být podle okolností k dispozici. Jejich funkčnost se obnoví po zapnutí zapalování a nastartování motoru. Navzdory odpojení spotřebičů se akumulátor při delším stání hluboce vybije díky klidové spotřebě spotřebičů. Hluboké vybití způsobí chemickou reakci, která akumulátor uvnitř zničí. Abyste tomu zabránili, musíte každý měsíc akumulátor dobít Odkaz. Při odpojeném akumulátoru je zabezpečovací zařízení proti krádeži* mimo provoz.
Provoz v zimě
Zimní měsíce jsou pro akumulátor zvláště náročné. Následkem toho je snížený startovací výkon. Proto nechejte akumulátor před začátkem chladného období zkontrolovat a případně ho nabít.
POZOR!
  • Všechny práce na akumulátoru vyžadují odborné znalosti. V tomto případě se obraťte na svůj odborný servis - nebezpečí zranění a exploze!
  • Akumulátor nelze otevřít! Nepokoušejte se doplnit tekutinu, jinak z akumulátoru unikne třaskavý plyn - nebezpečí exploze!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.