Gebruiksaanwijzing AUDI A4
 Audi MMI   Bediening  Systeeminstellingen
Het onboardinstructieboekje bevat het instructieboekje van uw wagen en het MMI-instructieboekje.
Voorwaarde: het onboardinstructieboekje is in de dvd-speler geplaatst Link.
Onboardinstructieboekje installeren: kies de toets CAR > keuzetoets Handboek > aanwijzing bevestigen > CD/DVD > Update starten. Na een succesvolle installatie wordt het instructieboekje op het MMI-scherm weergegeven.
Onboardinstructieboekje starten: kies de toets CAR > keuzetoets Handboek. Het onboardinstructieboekje wordt automatisch in de taalversie gestart die als menutaal is ingesteld Link.
Onboardinstructieboekje updaten: kies de toets MENU > keuzetoets Setup MMI > Systeemupdate > CD/DVD > Update starten > OK.
Het onboardinstructieboekje wordt in de browser weergegeven. Informatie over het bedienen van de browser vindt u op Link.
ATTENTIE!
Onachtzaamheid in het verkeer kan tot ernstige ongevallen leiden, zelfs met de dood tot gevolg. Gebruik daarom het onboardinstructieboekje alleen dan, als de verkeerssituatie het toelaat. U moet altijd de controle over de wagen behouden. Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.
Aanwijzing
  • Het onboardinstructieboekje is niet in alle landen beschikbaar. Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw Audi Partner.
  • Tijdens de installatie/update van het onboardinstructieboekje het contact uitschakelen.
  • Houd er rekening mee, dat het onboardinstructieboekje in geen geval het gedrukte instructieboekje kan vervangen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.