Gebruiksaanwijzing AUDI A4
 Audi MMI   Communicatie  Bellen
Inkomende oproep beantwoorden: de keuzetoets Beantwoorden indrukken.
Inkomende oproep afwijzen: de keuzetoets Afwijzen indrukken.
Telefoongesprek beëindigen of kiezen afbreken: de keuzetoets Ophangen indrukken.
Nog een oproep beantwoorden: als een telefoongesprek wordt gevoerd en ondertussen nog een oproep inkomt, kunt u met Beantwoorden het bestaande telefoongesprek in de wacht zetten en de inkomende oproep beantwoorden. Met Afwijzen wordt de inkomende oproep afgewezen.
Informatie over de beller: al naar gelang, of de beller in het adresboek is opgeslagen en of zijn telefoonnummer wordt meegezonden, verschijnt op het MMI-scherm of in het bestuurdersinformatiesysteem de naam, het telefoonnummer of Onbekend.
Aanwijzing
  • Tijdens een inkomende of uitgaande oproep wordt het geluid van de audio-/videobron uitgeschakeld.
  • Als u het beeldscherm heeft uitgeschakeld, wordt het bij een inkomend telefoongesprek automatisch ingeschakeld.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.