Gebruiksaanwijzing AUDI A4
 Audi MMI   Communicatie  Bedieningshoorn
Voorwaarde: er wordt een telefoongesprek gevoerd.
Keuzetoets Opties kiezen.
  • Nog een oproep starten (kiezen): Gesprek in wacht zetten kiezen. Vervolgens het telefoonnummer ingeven. De opbouw van de verbinding wordt gestart met de optie Kiezen. Bij eenmalig indrukken van de keuzetoets Ophang. of de Ophangen-toets wordt het actieve gesprek beëindigd. Een eerder in de wacht gezet gesprek blijft in de wacht staan. Door nogmaals de keuzetoets Ophang. of de Ophangen-toets in te drukken wordt het in de wacht staande gesprek beëindigd.
Microfoon aan of uit: bij uitgeschakelde microfoon kan uw gesprekspartner uw gesprekken niet meer horen. U kunt wel uw gesprekspartner horen.
Gesprek in wacht zetten/Gesprek voortzetten: u kunt uw bestaande telefoongesprek in de wacht zetten en weer hervatten.
Act. opr. beëindigen: het actieve telefoongesprek wordt beëindigd.
Wisselgesprek: twee telefoongesprekken kunnen afwisselend gevoerd worden, daarbij staat steeds één telefoongesprek in de wacht. Via de keuzetoets met de functie Ophang. wordt het actieve gesprek beëindigd. Een in de wacht gezet gesprek blijft in de wacht staan.
Conferentieschakeling: een in de wacht gezette gesprekspartner en maximaal vijf actieve gesprekspartners (afhankelijk van de provider) kunnen aan een conferentie worden toegevoegd. Om nog een telefoonverbinding tot stand te brengen, met Conferentie in wacht zetten alle deelnemers aan een bestaande conferentie in de wacht zetten. Om een volgende gesprekspartner aan een bestaande conferentie toe te voegen, kiest u de optie Conferentieschakeling. Met Conf. voortzetten worden alle deelnemers uit de wacht gehaald. Met Conferentiedeelnemers worden de deelnemers weergegeven.
Audio doorsturen/Audio terughalen: met Audio doorsturen kan een telefoongesprek van de bedieningshoorn naar de handsfreeset worden doorgestuurd. Wordt de bedieningshoorn tijdens een telefoongesprek in de houder geplaatst, dan wordt automatisch naar de handsfreeset overgeschakeld. Met Audio terughalen wordt het telefoongesprek van de handsfreeset naar de bedieningshoorn teruggehaald. Wordt de bedieningshoorn tijdens een telefoongesprek via de handsfreeset uit de houder genomen, dan wordt automatisch naar de bedieningshoorn overgeschakeld.
Oproepsignaal zenden: met deze functie worden DTMF-tonen uit de opgeslagen telefoonnummers geladen. De DTMF-tonen kunt u ook tijdens een telefoongesprek direct via de toetsen ingeven.
Menu: tijdens een telefoongesprek kan naar de menu's worden gewisseld.
Aanwijzing
Om een rondzingen met de handsfreeset te voorkomen, vindt bij het plaatsen van de bedieningshoorn in de houder tijdens een telefoongesprek een akoestische vertraging plaats.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.