Gebruiksaanwijzing AUDI A4
 Audi A4   Bediening   Openen en sluiten  Elektrische ruitbediening
De bestuurder kan alle ruitbedieningen bedienen.
Alle ruitbedieningsschakelaars zijn van een 2-standen functie voorzien:
Ruiten openen
Schakelaar tot in de eerste stand indrukken en vasthouden, tot de ruit de gewenste positie heeft bereikt.
Om de ruit automatisch te openen, de schakelaar kort tot in de tweede stand indrukken.
Ruiten sluiten
Schakelaar tot in de eerste stand trekken en vasthouden, tot de ruit de gewenste positie heeft bereikt.
Om de ruit automatisch te sluiten, de schakelaar kort tot in de tweede stand trekken.
Schakelaars voor ruitbediening
-A- Bestuurdersportier
-B- Bijrijdersportier
-C- Linkerachterportier
-D- Rechterachterportier
-S- Veiligheidsschakelaar
Kinderbeveiliging
Bij ingedrukte veiligheidsschakelaar -S- brandt het symbool in de schakelaar. De ruitbedieningsschakelaars in de achterportieren zijn buiten werking.
ATTENTIE!
  • Als u de wagen - al is het slechts tijdelijk - verlaat, in elk geval de sleutel uit het contact trekken. Dit geldt in het bijzonder, als kinderen in de wagen blijven. Zij zouden anders de motor kunnen starten of elektrische uitrustingen (bv. elektrische ruitbediening) kunnen bedienen - gevaar voor ongevallen! De werking van de elektrische ruitbediening is niet meer beschikbaar, als het bestuurders- of bijrijdersportier geopend wordt.
  • Nooit achteloos of zonder controle de ruiten sluiten. Er kunnen grote verwondingen door knellen ontstaan!
  • Als u de wagen van buitenaf vergrendelt, mogen er geen personen in de wagen achterblijven, omdat de ruiten in geval van nood niet meer kunnen worden geopend.
Aanwijzing
Nadat u het contact heeft uitgeschakeld, kunt u de ruiten nog gedurende ca. 10 minuten openen en sluiten. Pas als het bestuurders- of bijrijdersportier is geopend, is de ruitbediening buiten werking.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.