Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Obsługa  Napędy mediów/przyłącza
Napęd płyt DVD znajduje się w środkowej konsoli.
  • Wkładanie płyt CD/DVD: wsunąć płytę CD/DVD napisem od góry prostopadle w kieszeń DVD -2- rys. 1.
  • Wysuwanie płyt CD/DVD: nacisnąć przycisk -1-.
Płyta CD/DVD zostanie automatycznie wsunięta, jeżeli w ciągu około dziesięciu sekund po wysunięciu nie zostanie wyjęta z kieszeni CD.
Napęd płyt DVD jest uruchaminy i obsługiwany za pomocą MMI Link.
Ostrożnie!
  • Nie wolno wpychać płyt CD/DVD do napędu z użyciem siły. Wciągnięcie płyty CD/DVD następuje automatycznie.
  • Do napędu płyt CD/DVD nie wkładać żadnych płyt z nalepkami. Nalepki mogą się oderwać od płyty CD/DVD i uszkodzić napęd płyt.
Informacja
Odtwarzanie z płyt CD/DVD plików audio/wideo o dużej ilością danych może się zacinać.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.