Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Obsługa   Napędy mediów/przyłącza  System Audi music interface
Dotyczy samochodów: z systemem Audi music interface i przewodem przyłączeniowym
System Audi music interface znaduje się w przednim schowku.
 • Podłączanie przewodu przyłączeniowego: połączyć przewód przyłączeniowy* -3- rys. 1 ze złączem w Audi music interface -1- a następnie z zewnętrznym urządzeniem odtywarzającym -5- (np. iPod).
 • Odłączanie przewodu przyłączeniowego od Audi music interface: wyciągnąć wtyczkę z wciśniętym zaczepem blokady -2- z Audi music interface.
 • Odłączanie przewodu połączeniowego iPod (plus)* od iPoda: wyciągnąć wtyczkę iPod z wciśniętym zaczepem blokady -4- z iPoda.
W zależności od użytego urządzenia, media są uruchamiane i obsługiwane za pomocą zewnętrznego urządzenia odtwarzającego lub za pomocą MMI Link.
Ostrożnie!
Ostrożnie wyciągnąć wtyczkę z systemu Audi music interface, aby nie uszkodzić złącza Audi music interface.
Informacja
 • Nie należy używać żadnych przedłużaczy USB ani złącz pośrednich. Ograniczają one funkcjonalność.
 • Funkcjonalność zewnętrznych odtwarzaczy, które nie są zgodne ze specyfikacją USB 2.0, nie jest gwarantowana.
 • System Audi music interface współpracuje z mediami pamięci USB „USB Device Subclass 1 i 6“. Informacje na temat „USB Device Subclass“ medium pamięci można uzyskać u producenta.
 • Huby USB nie są obsługiwane.
 • Poszczególnych wersji iPod, jak np. iPod shuffle, nie można podłączyć przewodem przyłączeniowym iPod (plus)*. Podłączać te urządzenia opcjonalnym przewodem z wtyczką zapadkową jack 3,5 mm*.
 • Dla odtwarzania wideo, iPod można również podłączyć przewodem połączeniowym AV*. W tym celu można dodatkowo zastosować przewód Apple AV. Dalsze informacje na temat przewodu Apple AV można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPod.
 • Nowy standard wtyczek Apple (Lightning connector) nie realizuje odtwarzania wideo.
 • Awarie urządzeń iPod/iPhone/iPad wpływają również na obsługę za pomocą MMI. W takiej sytuacji należy zresetować urządzenie iPod/iPhone/iPad.
 • Ważne informacje dotyczące obsługi urządzeń iPod/iPhone/iPad można znaleźć w instrukcji obsługi iPod/iPhone/iPad. Oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad najlepiej utrzymywać w najbardziej aktualnym stanie.
 • Dalsze informacje na temat współpracujących urządzeń można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/mp3) lub u partnera Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.