Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Komunikacja  Telefonowanie
Zależnie od wyposażenia samochodu i zakresu funkcji, dostępne są różnorodne opcje dla telefonowania przez MMI:
Opcja 1
Połączenie telefonu komórkowego przez Bluetooth Link
Opcja 2
Korzystanie z odrębnej karty SIM w czytniku kart SIM* Link
OSTRZEŻENIE
 • Instytuty zdrowia twierdzą, że telefony komórkowe mogą wpływać na działanie rozruszników serca. Z tego względu między anteną telefonu komórkowego a rozrusznikiem serca należy zachowywać odstęp co najmniej 20 centymetrów.
  • Aktywnego telefonu komórkowego nie należy nosić bezpośrednio na rozruszniku serca.
  • W razie obawy przed interferencją natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.
 • Z systemu dialogu słownego Link nie należy korzystać w sytuacjach awaryjnych, ponieważ w chwilach stresu głos może ulec zmianie. Może to spowodować, że oczekiwane połączenie telefoniczne w pewnych okolicznościach nie nastąpi wcale lub nastąpi niewystarczająco szybko. Numer pomocy wybierać ręcznie!
 • Wyłączyć telefon samochodowy Link, słuchawkę* Link lub telefon komórkowy w miejscach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Miejsca takie nie zawsze są wyraźnie oznakowane. Dotyczy to przykładowo stacji benzynowych, urządzeń do magazynowania i transportu paliw lub chemikaliów; miejsc, w których w powietrzu znajdują się opary paliwa (np. ulatniający się propan lub opary benzyny w samochodach lub budynkach) lub miejsc, gdzie w powietrzu znajdują się duże ilości pyłów (np. mąki, drewna lub metalu). Dotyczy to również wszystkich innych miejsc, w których zazwyczaj wyłączany jest silnik samochodu.
 • Warunki dzisiejszego ruchu drogowego wymagają od jego uczestników pełnego skupienia uwagi. Zawsze przestrzegać Link.
Ostrożnie!
 • Stosować się do wymagań przepisów dotyczących telefonowania w pojazdach mechanicznych.
 • Na obszarach, gdzie używanie telefonów komórkowych jest zakazane, telefon musi zostać wyłączony! Przestrzegać obowiązujących zaleceń i przepisów.
 • Telefon samochodowy może być obsługiwany, instalowany i naprawiany tylko u partnera serwisowego Audi lub w specjalistycznym serwisie.
Informacja
Zasięg połączenia Bluetooth jest ograniczony do wnętrza samochodu. Zależy on od miejscowych warunków i od interferencji (nakładania się) z innymi urządzeniami.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.