Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Komunikacja  Audi connect
Dotyczy samochodów: z Audi connect
Wyszukiwarka zostaje użyta w różnych sytuacjach zastosowania:
  • Wskazanie usług Audi connect Link
  • Wskazanie dodatkowych informacji dotyczących atrakcji turystycznych/celów specjalnych przy widoku mapy z Google Earth Link
  • Wskazanie elektronicznej instrukcji obsługi Link
Następujące funkcje są dostępne do obsługi wyszukiwarki Browser rys. 1/rys. 2:
-1- Wywołanie strony startowej
-2- Otwieranie/zamykanie menu strony
-3- Przybliżanie treści Browser (50 do 200 %)
-4- Anulowanie procesu ładowania
-5- Ponowne ładowanie aktualnych treści Browser
-6- Wywoływanie głównego menu
-7- Zamykanie Browser
-8- Wywoływanie menu szczegółów celu
-9- Poprzedni cel specjalny/atrakcja turystyczna
-10- Następny cel specjalny/atrakcja turystyczna
Po naciśnięciu przycisku BACK można wywołać odwiedzaną poprzednio stronę.
OSTRZEŻENIE
Z usług informacyjnych Online korzystać tylko, gdy pozwala na to sytuacja na drodze - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.