Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Komunikacja  Słuchawka
Słuchawka znajduje się w środkowym podłokietniku. Przy użyciu słuchawki można korzystać z szeregu funkcji telefonu samochodowego Link.
OSTRZEŻENIE
 • Po użyciu umieścić słuchawkę ponownie w uchwycie. W przeciwnym razie mogłaby stworzyć zagrożenie dla kierowcy lub pasażera podczas hamowania albo kolizji.
 • Słuchawka w pewnych sytuacjach ogranicza funkcje aparatów słuchowych. W razie potrzeby zwrócić się do producenta aparatu słuchowego, w celu znalezienia alternatywnego rozwiązania.
 • Jeżeli stosowane są inne urządzenia medyczne, należy przed zastosowaniem słuchawki dowiedzieć się od odpowiedniego producenta, czy urządzenie jest wystarczająco zabezpieczone przed promieniowaniem.
 • Przy zastosowaniu dużej siły zadziałają poduszki bezpieczeństwa. Nie wolno umieszczać słuchawki w strefie napełniania się poduszki bezpieczeństwa. Stwarza ona zagrożenie dla kierowcy i dla innych.
 • Wyłączyć telefon samochodowy Link, słuchawkę Link lub telefon komórkowy w miejscach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Miejsca takie nie zawsze są wyraźnie oznakowane. Dotyczy to przykładowo stacji benzynowych, urządzeń do magazynowania i transportu paliw lub chemikaliów; miejsc, w których w powietrzu znajdują się opary paliwa (np. ulatniający się propan lub opary benzyny w samochodach lub budynkach) lub miejsc, gdzie w powietrzu znajdują się duże ilości pyłów (np. mąki, drewna lub metalu). Dotyczy to również wszystkich innych miejsc, w których zazwyczaj wyłączany jest silnik samochodu.
 • Podczas telefonowania należy również zwracać uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego Link.
Ostrożnie!
 • Słuchawka może być konserwowana, instalowana i naprawiana tylko u partnera serwisowego Audi lub w specjalistycznym serwisie.
 • Nie wystawiać słuchawki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i cieplnych. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
 • Urządzenia nie wolno otwierać. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Informacja
 • Słuchawkę należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 • W uchwycie słuchawka jest zabezpieczona przed porysowaniem i promieniowaniem słonecznym, a akumulator jest optymalnie ładowany.
 • Przy kartach typu Twin może dochodzić do przerw w połączeniach, jeżeli kilka kart jest jednocześnie w użyciu. W razie pytań należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
 • Funkcje telefonowania zależą od operatora sieci komórkowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci telefonicznej.
 • Telefony komórkowe z profilem Handsfree nie pozwalają na stosowanie słuchawki. W takim przypadku włożyć kartę SIM telefonu komórkowego do słuchawki Link. Dalsze informacje można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth, lub u partnera serwisowego Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.