Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Nawigacja   Informacje o podróży  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
Dotyczy samochodów: z systemem nawigacyjnym
Wybrać: przycisk MENU > Info.
Na wyświetlaczu MMI pojawia się ostatnio aktywne menu Info. Wywołać listę z informacjami o ruchu drogowym TMC/TMCpro rys. 1, naciskając w menu Info przycisk BACK.
Odbiór informacji o ruchu drogowym zostanie pokazany symbolem TMC/TMCpro w wierszu statusu:
Symbol
TMC/TMCpro
Znaczenie
Zostaje wyświetlone
Programy TMC/TMCpro są dostępne i dynamiczne objeżdżanie korka jest włączone ein Link.
W szarym kolorze
Programy TMC/TMCpro są niedostępne i dynamiczne objeżdżanie korka jest włączone ein.
Nie zostaje wyświetlone
Dynamiczne objeżdżanie korka jest aus (wyłączone).
  • Wywołanie szczegółowego widoku informacji o ruchu drogowym: wybrać z listy i potwierdzić jedną z informacji o ruchu drogowym.
  • Wywołanie następnej informacji o ruchu drogowym: wybrać i potwierdzić Pokaż następny komunikat.
  • Wyświetlanie wybranej informacji o ruchu drogowym: wybrać i potwierdzić Pokaż na mapie. Czerwono zakreślona linia oznacza przebieg i długość zakłócenia w ruchu drogowym rys. 2.
  • Wyświetlanie następnej informacji o ruchu drogowym na mapie: nacisnąć pokrętło sterujące.
  • Odczytanie informacji o ruchu drogowym: nacisnąć przycisk sterujący Odczytaj.
Wygląd informacji o ruchu drogowym
-1- Barwne symbole ostrzeżeń: utrudnienia w ruchu drogowym, które leżą na trasie, zostaną pokazane w górnej części listy, w kolejności oddalenia.
Symbole ostrzeżeń z : omijane utrudnienia w ruchu drogowym
-2- Szare symbole ostrzeżeń: utrudnienia w ruchu drogowym, które nie leżą na trasie. Sortowanie odbywa się według klasy drogi (autostrada, droga krajowa, pozostałe drogi), kraju i oznaczenia.
Informacja
Szczególnie ważne informacje o ruchu drogowym, jak np. komunikaty o samochodach jadących "pod prąd" są pokazywane automatycznie. Aby wyświetlić informację o ruchu drogowym, należy po prostu nacisnąć przycisk BACK albo pokrętło sterujące.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.