Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Rozrywka  Odtwarzanie mediów
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Funkcje.
-1- Wyszukiwarka albumów
Pokazane zostaną wszystkie okładki albumów. Wybrać i potwierdzić okładkę albumu z zestawienia. Odtwarzany jest pierwszy utwór wybranego albumu. Albo: wybrać i potwierdzić na najwyższym poziomie Jukebox katalog Wyszukiwarka albumów.
-2- Następny/poprzedni utwór lub rozdział
Odtwarzany będzie poprzedni albo następny utwór/rozdział. Jeżeli w ciągu pierwszych dziesięciu sekund odtwarzania przycisk zostanie wybrany i potwierdzony, odtwarzany będzie poprzedni utwór. Po około dziesięciu sekundach następuje przejście do początku utworu. Albo: pochylić przycisk włączania/wyłączania w lewo/w prawo ( / ).
-3- Przewijanie do przodu/do tyłu
Aby plik audio/wideo przewinąć do tyłu albo do przodu , należy nacisnąć i przytrzymać pokrętło sterujące. Albo: pochylić przycisk włączania/wyłączania w lewo/w prawo ( / ) i przytrzymać go.
-4- Pause
W wierszu statusu wyświetlacza MMI pojawia się symbol Mute -10- rys. 3. Aby kontynuować odtwarzanie, należy ponownie wybrać i potwierdzić ||(Pause). Albo: nacisnąć krótko pokrętło włączania/wyłączania.
-5- Informacja o utworze
Zapisane informacje dodatkowe na temat aktualnego utworu (np. wykonawca, album, gatunek muzyczny) zostaną wyświetlone.
-6- Menu główne DVD
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo i samochód stoi.
Wybrać i potwierdzić jeden z punktów menu. Albo: obsługiwać menu główne DVD za pomocą pokrętła sterującego z funkcją joystika.
-7- Pełny ekran
Warunek: odtwarzane jest wideo i samochód stoi.
Obraz wideo zostaje rozszerzony na całym wyświetlaczu MMI. Aby wyłączyć wskazanie pełnego ekranu, należy nacisnąć przycisk BACK lub dowolny przycisk sterujący.
-8- Okno informacji
Zależnie od dostępności, wyświetlane będą różne informacje dotyczące aktualnego utworu (np. załączona Okładka albumu*) oraz czas nagrania i pozostały czas odtwarzania.
Informacja
Aby móc optymalnie wykorzystywać okładkę albumu, skopiować tylko pliki audio/wideo z podaną okładką albumu do 800x800 px w jukebox.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.