Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Rozrywka  Odtwarzanie mediów
Warunek: źródło sygnału zostało wybrane.
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Nastawienia.
W zależności od aktywnego źródła sygnału i od medium pamięci, mogą zostać wybrane następujące nastawienia:
Zakres powtarzania
Przy włączonej funkcji aktualny utwór/katalog zostanie powtórzony.
Od nastawień zakresu powtarzania zależy również Odtwarzanie losowe.
Odtwarzanie losowe
Warunek: plik audio/wideo jest odtwarzany i nastawiony został zakres powtarzania Link.
 • Zakres powtarzania wyłącz: wszystkie pliki z aktywnego źródła sygnału będą odtwarzane w kolejności losowej. Ta funkcja jest dostępna tylko dla jukebox i dla zmieniacza płyt CD*.
 • Zakres powtarzania katalog: utwory z odtwarzanego katalogu będą odtwarzane w kolejności losowej.
Wyświetlanie ścieżki
Warunek: plik audio jest odtwarzany.
 • Nazwa pliku: wyświetlana będzie nazwa pliku bez rozszerzenia.
 • Nazwa pliku: pokazana zostanie nazwa dla aktualnego utworu lub uprzednio odtwarzanego.
Wyświetlanie informacji o utworze
Warunek: plik audio jest odtwarzany.
Zależnie od dostępności, wyświetlane będą różne informacje dotyczące aktualnego utworu (np. album, wykonawca, tytuł) oraz czas nagrania i pozostały czas odtwarzania.
Ścieżka audio
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo.
Ścieżkę audio (język i format audio) można nastawić ręcznie. Dostępność języka i formatu audio jest zależna od płyty DVD wideo.
Podtytuł
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo.
Podtytuły do odtwarzania można nastawiać ręcznie. Dostępność języka jest zależna od płyty DVD wideo.
Format obrazu
Warunek: odtwarzany jest plik wideo/płyta DVD.
Format obrazu: format obrazu może zostać dopasowany automatycznie. Jednocześnie zmienia się szerokość obrazu w zależności od formatu filmu. Alternatywnie mogą zostać wybrane formaty 4:3, 5:4 i 16:9.
Zoom: obraz zostaje powiększony na całym wyświetlaczu MMI.
original: film prezentowany jest w zapisanym formacie obrazu.
cinemascope: obrazu zostanie pokazany w formacie 47:20.
Nastawienia ekranu
Warunek: zewnętrzne urządzenie odtwarzające jest podłączone za pomocą przewodu połączeniowego iPod plus*/przewodem połączeniowym AV* Link.
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Źródło sygnału > Audi music interface (np. iPod) > przycisk sterujący Nastawienia.
 • Jasność: zmniejszanie/zwiększanie jasności.
 • Kontrast: zmniejszanie/zwiększanie kontrastu.
 • Kolor: zmniejszanie/zwiększanie intensywności barwy.
 • Nasycenie: zmiana odcienia koloru (w normie AV NTSC).
 • System AV: systemy PAL lub NTSC mogą być nastawione w MMI dla zewnętrznie podłączonego urządzenia odtwarzającego. Taki sam system musi być również nastawiony w urządzeniu odtwarzającym.
Poziom sygnału wejściowego
Warunek: zewnętrzne urządzenie odtwarzające jest podłączone za pomocą wtyczki zapadkowej jack 3,5 mm*/AV*/przewodu łączącego iPod (plus)* Link.
Poziom głośności zewnętrznego odtwarzacza zostaje dopasowany w MMI. Najlepiej nastawić poziom głośności w zewnętrznym odtwarzaczu na 70 procent maksymalnego poziomu.
WLAN aktywna
Dalsze informacje można uzyskać od Link.
Nastawienia WLAN
Dalsze informacje można uzyskać od Link.
Blokada rodzicielska
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo i wpisane zostało hasło (fabrycznie nastawione hasło "1234").
Za pomocą blokady rodzicielskiej można ograniczyć odtwarzanie płyt DVD wideo. Wybrać i potwierdzić stopień zabezpieczenia, np. Stopień 5. Dla blokady rodzicielskiej można nastawić osiem Stopnie zabezpieczenia. Jeżeli dla blokady rodzicielskiej nastawiony zostanie stopień zabezpieczenia, np. Stopień 5*, wszystkie płyty DVD będą odtwarzane przy stopniach zabezpieczenia 1-5. Odtwarzanie płyt wideo DVD, wyposażonych w wyższy stopień, zostanie zablokowane. Za pomocą nastawienia wyłącz wszystkie ograniczenia zostają zniesione.
Za pomocą funkcji Zmień hasło można edytować aktualne hasło.
Informacja
 • Nie wszystkie płyty wideo DVD są zaopatrzone w blokadę rodzicielską.
 • Jeżeli hasło zostanie kolejno, trzykrotnie błędnie wprowadzone, wprowadzanie hasła zostanie zablokowane na ok. jedną minutę. Hasło dla blokady rodzicielskiej można zmienić tylko u partnera Audi.
 • Przy zmianie źródła sygnału w menu Media, funkcje Zakres powtarzania i Odtwarzanie losowe zostają automatycznie wyłączone.
 • Dla jukeboksu i podłączonego urządzenia iPod, funkcja Wskazanie ścieżki nie jest dostępna.
 • Format audio DTS (Digital Theater Systems) jest obsługiwany tylko przez napęd dysków DVD Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.