Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Rozrywka  Telewizja
Dotyczy samochodów: z TV
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Źródło sygnału >Tuner TV > Funkcje.
-1- Zapisz program
Nastawiony program zostanie umieszczony w kolejnym wolnym miejscu na liście adresów pamięci. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.
-2- EPG (informacja o programach)
Pokazana zostanie lista odbieranych programów cyfrowych TV z aktualną audycją i kolejną najbliższą audycją.
  • Wybieranie wpisu EPG dla programu: wybrać i potwierdzić dowolny wpis EPG. Zależnie od dostępności, cyfrowe informacje o programach (np. utwór, czas rozpoczęcia/zakonczenia, gatunek) zostaną pokazane dla wybranego programu TV.
  • Nastawianie programu TV: wybrać i potwierdzić na zestawieniu programów dowolny program TV i przytrzymać pokrętło sterujące naciśnięte. Program TV zostanie nastawiony w tle i ewentualnie dane EPG zostaną zaktualizowane.
-3- Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
Nastawiony zostanie poprzedni albo następny odbierany program.
-4- Informacja
Pokazane zostaną informacje towarzyszące aktualnie nastawionemu programowi TV.
  • Zmiana strony telegazety: obrócić pokrętłem sterującym.
  • Wprowadzanie numeru strony telegazety: nacisnąć pokrętło sterujące. Pierwsza cyfra trzycyfrowego numeru strony zostanie zaznaczona. Pokrętło sterujące obrócić w lewo/w prawo i potwierdzić. Wybrany numer strony zostanie nastawiony i zaznaczenie przechodzi do następnej cyfry.
-5- Pełny ekran
Obraz TV zostaje rozszerzony na całym wyświetlaczu MMI. Aby wyłączyć wskazanie pełnego ekranu, należy nacisnąć przycisk BACK lub dowolny przycisk sterujący.
-6- Okno informacji
Zależnie od dostępności, pojawiają się różne informacje dotyczące nastawionych programów (np. tytuł, gatunek, EPG/telegazeta/dostępność dźwięku wielokanałowego).
-7- Lista adresów pamięci
Na liście adresów pamięci można zapisać do 120 programów, w dowolnej kolejności.
  • Wyświetlanie listy adresów pamięci: nacisnąć pokrętło sterujące Pamięć.
  • Wprowadzenie programu do pamięci: wybrać przycisk sterujący Pamięć > Wprowadź do pamięci nazwę programu. Nastawiony program zostanie umieszczony w kolejnym wolnym miejscu na liście adresów pamięci. Wybrać i potwierdzić dowolny adres pamięci.
  • Przesuwanie zapamiętanych programów: wybrać przycisk sterujący Pamięć > Nazwa programu przesuń. Wybrać i potwierdzić dowolne położenie na liście adresów pamięci.
Informacja
Nie wszystkie cyfrowe programy TV udostępniają informacje EPG.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.