Instrukcja obsługi AUDI A4
© 2014 AUDI AG
Firma AUDI AG stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia i techniki dostarczanych wyrobów. Z danych, rysunków i opisów zawartych w instrukcji elektronicznej nie mogą wynikać żadne roszczenia.
Przedruk, powielanie lub przekład, również we fragmentach, bez pisemnej zgody firmy AUDI AG jest zabroniony. Wszelkie prawa autorskie pozostają zastrzeżone dla firmy AUDI AG. Zastrzega się możliwość zmian. Wydrukowano w Niemczech.
Zamknięcie redakcyjne: 21.03.2014

Wszystkie zdjęcia i teksty na tej stronie internetowej i logotypy stanowią wyłączną własność firmy Volkswagen - Audi©

Kontakt;