Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi A4   Obsługa   Otwieranie i zamykanie  Centralny zamek
Kiedy centralny zamek jest niesprawny, drzwi należy oddzielnie odblokować/zablokować kluczykiem awaryjnym lub kluczykiem zastępczym.
Odblokowanie/zablokowanie drzwi kierowcy kluczykiem awaryjnym
Wyjąć kluczyk awaryjny Link.
Aby odblokować drzwi kierowcy, obrócić kluczyk w położenie otwierania -A- rys. 1.
Aby zablokować drzwi kierowcy, ustawić dźwignię przełączania w położeniu P (przekładnia automatyczna) i obrócić kluczyk jeden raz w położenie zamykania -B- OSTRZEŻENIE.
Zablokowanie drzwi przedniego pasażera/tylnych drzwi* kluczykiem awaryjnym
Awaryjne odblokowanie znajduje się na czołowej stronie drzwi przedniego pasażera i tylnych drzwi. Jest widoczne dopiero po otwarciu drzwi.
Wyjąć kluczyk awaryjny Link.
Wyjąć pokrywę z otworu rys. 2.
Umieścić kluczyk w wewnętrznej szczelinie i obrócić go do oporu w prawo (prawe drzwi) lub w lewo (lewe drzwi*).
Po zamknięciu drzwi przedniego pasażera/tylnych drzwi*, otwarcie od zewnątrz nie jest już możliwe. Drzwi można otworzyć od wewnątrz po pociągnięciu za klamkę. Jeżeli w tylnych drzwiach* włączone jest zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz, należy najpierw pociągnąć od siebie klamkę. Następnie można otworzyć drzwi z zewnątrz.
OSTRZEŻENIE
Obowiązuje dla samochodu z Alarmem*: w samochodzie zamkniętym z zewnątrz z włączoną podwójną blokadą* nie mogą przebywać osoby - przede wszystkim dzieci, ponieważ drzwi ani okien nie da się otwierać od wewnątrz Link. Zablokowane drzwi utrudniają w razie konieczności udzielającemu pomocy dostanie się do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.