Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi A4   Obsługa   Audi drive select  Ustawienia jazdy
Dotyczy samochodów: z systemem Audi drive select
Można wybrać jeden z trybów efficiency*, comfort, auto, dynamic i individual*.
Aby nastawić tryb, należy naciskać przycisk rys. 1, aż na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się dowolny tryb. albo
wybrać w MMI*: przycisk funkcji CAR > efficiency*, comfort, auto, dynamic albo individual*.
W samochodzie bez MMI* przycisk znajduje się poniżej dźwigni przełączania/zmiany biegów.
Tryb jazdy można zmieniać w satojącym samochodzie, albo w czasie jazdy. Jeżeli ruch na drodze pozwala, po zmianie należy na krótko nacisnąć pedał przyspieszenia, aby nowy wybrany tryb uaktywnił się również w silniku.
efficiency* - przestawia samochód w stan korzystnych warunków zużycia i pomaga kierowcy w oszczędnym sposobie jazdy.
comfort - prowadzi do komfortowo nastawionych parametrów samochodu i nadaje się np. dla długiej jazdy na autostradzie.
auto - w całym swoim zakresie oferuje komfortowe, jednak dynamiczne wrażenie jazdy i dobrze nadaje się do codziennego użycia.
dynamic - przekazuje kierowcy sportowe wrażenie jazdy i przeznaczony jest do sportowego sposobu jazdy.
individual* - Link.
OSTRZEŻENIE
Należy zwracać uwagę na sytuację na drodze, kiedy obsługuje się system drive select - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.