Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi A4   Bezpieczeństwo   Bezpieczna jazda  Obszar dźwigni pedałów
Obsługa i swoboda ruchu wszystkich pedałów nie może być ograniczona żadnymi przedmiotami lub dywanikami.
Upewnić się, czy pedały można naciskać bez żadnych przeszkód.
Upewnić się, czy pedały bez przeszkód mogą powrócić w położenie wyjściowe.
Stosować tylko takie dywaniki, w których obszar pedałów jest wolny i które można przymocować do podłogi.
W razie uszkodzenia przewodów hamulcowych pedał hamulca należy wcisnąć mocniej niż zazwyczaj, aby samochód się zatrzymał.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli dźwigni pedałów nie można swobodnie uruchamiać, może to doprowadzić do krytycznych sytuacji.
  • W przestrzeni na nogi kierowcy nie kłaść nigdy żadnych przedmiotów. Przedmiot może się dostać między dźwignie pedałów i utrudnić ich obsługę. W razie nagłego manewru lub hamowania nie będzie można obsługiwać pedałów - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.