Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi A4   Bezpieczeństwo   Bezpieczna jazda  Obszar dźwigni pedałów
Wolno stosować tylko takie dywaniki, które dają się przymocować i które nie ograniczają działania pedałów.
Upewnić się, czy w czasie jazdy dywaniki są prawidłowo przymocowane i nie ograniczają działania pedałów OSTRZEŻENIE.
Stosować tylko takie dywaniki, które pozostawiają swobodną przestrzeń pedałów i są zabezpieczone przed przesuwaniem się. Odpowiednie dywaniki można nabyć w specjalistycznym serwisie.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli dźwigni pedałów nie można swobodnie uruchamiać, może to doprowadzić do krytycznych sytuacji drogowych i do poważnych obrażeń.
  • Zawsze upewnić się, czy dywaniki zostały prawidłowo zamocowane.
  • Na istniejących dywanikach nie kłaść i nie montować dodatkowych dywaników ani wykładzin, ponieważ mogą one zmniejszyć swobodę ruchu pedałów i ograniczyć ich obsługę – niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.