Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi A4   Wskazówki dotyczące jazdy  Inteligentna technika
Elektromechaniczne wspomaganie kierowania ułatwia kierowcy obracanie kierownicą.
Wspomaganie kierowania dopasowuje się elektronicznie w zależności od prędkości jazdy.
Lampki kontrolne i informacje tekstowe
Układ kierowania niesprawny! Zaparkować samochód
Kiedy lampka kontrolna świeci się w sposób ciągły i pojawia się informacja tekstowa, układ kierowania może być niesprawny.
Nie wolno jechać dalej. Wezwać fachową pomoc.
Układ kierowania: awaria systemu! Dalsza jazda możliwa
Kiedy lampka kontrolna świeci się i pojawia się informacja tektowa, układ kierowania może reagować trudniej, albo z większą czułością niż zwykle. Ponadto, kierowania podczas jazdy na wprost może pozostawać skręcona.
Ze zmniejszoną prędkością należy dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.
Dynamiczny układ kierowania: inicjalizacja
Kiedy lampka kontrolna miga i pojawia się informacja tekstowa, dynamiczny układ kierowania* należy ponownie zainicjować. Jednocześnie, po uruchomieniu silnika kierownica łatwo się obraca. Ponowne zainicjowanie może być konieczne, jeżeli uprzednio w stojącym samochodzie kierownica została poruszona. Po skutecznym zainicjowaniu wskazanie gaśnie.
Informacja
  • Kiedy lampka kontrolna lub zaświeca się tylko na krótko, dalsza jazda jest możliwa.
  • W razie niesprawności systemowej, funkcje stabilizacyjne dynamicznego układu kierowania* Link nie są dostępne.
  • Dalsze informacje dotyczące dynamicznego układu kierowania* Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.