Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi A4   Wskazówki dotyczące jazdy   Holowanie przyczepy  Jazda z przyczepą
Obciążenie przyczepą
W żadnym razie nie wolno przekroczyć dopuszczalnego obciążenia przyczepąLink.
Jeżeli nie wykorzystuje się całkowicie dopuszczalnego obciążenia przyczepą, można pokonywać odpowiednio większe wzniesienia.
Podane obciążenia przyczepą obowiązują tylko dla wyskości do 1.000 m nad poziomem morza. Ponieważ ze wzrostem wysokości, ze względu na zmniejszającą się gęstość powietrza spada moc silnika i w ten sposób obniża się zdolność pokonywania wzniesień, odpowiednio zmniejsza się również dopuszczalne obciążenie przyczepą. Z tego powodu, po każdym zwiększeniu się wysokości o kolejne 1.000 m, masę zestawu należy zmniejszyć o 10%. Masa zestawu jest to łączny ciężar samochodu (z ładunkiem) i (załadowanej) przyczepy.
Dane dotyczące nacisku na oś na tabliczce znamionowej zaczepu do holowania są jedynie wartościami kontrolnymi zaczepu. Wartości dotyczące samochodu, często niższe o tych wartości, można znaleźć w dokumentach samochodu. Zapoznać się również z Link.
Rozmieszczanie ładunku
Rozmieścić ładunek w przyczepie w taki sposób, aby ciężkie przedmioty znajdowały się możliwie blisko osi. Elementy ładunku zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Niekorzystne załadowanie może negatywnie wpływać na zachowanie się samochodu w czasie jazdy. Może to prowadzić do uaktywnienia układu stabilizacji zestawu z przyczepą* i w ten sposób do zmniejszenia prędkości jazdy.
Dopuszczalny nacisk dyszla na głowicę zaczepu do holowania należy w miarę możliwości w pełni wykorzystywać, jednak nie przekraczać go.
Ciśnienie w oponach
Ciśnienie powietrza w oponach wybrać w samochodzie dla przypadku „pełnego obciążenia“, patrz nalepka z wartościami ciśnienia powietrza w oponach na czołowej stronie drzwi kierowcy. W razie potrzeby skorygować ciśnienie również w oponach przyczepy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lusterka zewnętrzne
Jeżeli w seryjnie montowanych lusterkach nie da się obserwować drogi za przyczepą, należy zlecić zamontowanie dodatkowych lusterek zewnętrznych. Obydwa lusterka zewnętrzne powinny zostać zamontowane na składanych wysięgnikach. Ustawić je w taki sposób, aby zapewniona była wystarczająca widoczność do tyłu.
Reflektory
Samochód z reflektorami halogenowymi: przed rozpoczęciem jazdy i przy podłączonej przyczepie sprawdzić również ustawienie reflektorów. W razie potrzeby zmienić ustawienie za pomocą regulacji zasięgu świateł, patrz Link.
Zasilanie elektryczne
Kiedy zapłon zostanie wyłączony, przyczepa nadal jest zasilana elektrycznie, dopóki nie zadziała system zarządzania energią.
Zdejmowana głowica zaczepu
W samochodach z fabrycznie zamontowanym zaczepem do holowania głowica zaczepu jest zdejmowana. Głowica znajduje się z lewej strony w bagażniku, pod wykładziną podłogi samochodu i jest zabezpieczona taśmą mocującą.
system drive select*
Należy pamiętać, że w trybie holowania przyczepy
  • Tryb efficiency* nie jest dostępny.
  • Sportowy mechanizm różnicowy* w trybie dynamic nie jest nastawiony sportowo, tylko żwawo.
Informacja
Jeżeli samochód często holuje przyczepę, zaleca się przeprowadzanie przeglądów również między zwykłymi terminami przeglądów.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.