Instruktion bok AUDI A4
 Audi MMI   Användning  Röststyrning
Förutsättning: Menyn Navigation har hämtats Länk.
Följande kommandon kan du tala in för resmålsinmatningen:
(A) Funktion
(B) Säg:
(A)
(B)
Hämta fram navigationslista
Letzte Ziele (Senaste resmål) | Favoriten (Favoriter)
Hämta fram hemadress
Hemadress
Ange resmål
Ziel eingeben (Tala in resmål) > ortsnamn, gata och husnummer, t.ex. ”Berlin Bahnhofstraße 2.”
Enskilda kommandon för resmålsinmatningen
Land | Ort | Postleitzahl (Postnummer) | Straße (Gata) | Hausnummer (Husnummer) | Zentrum (Centrum)
Korrigera vid inmatning av resmål
Korrektur (Korrigera)
Navigera till en kontakt
Navigiere zu (XY) (Navigera till [XY]), t.ex. Navigiere zu Ralf Schmidt (Navigera till Peter Nilsson)
Navigera till en viss adress till en kontakt
Navigiere zu (XY) Geschäftsadresse (Navigera till [XY] arbetsrelaterad adress) | Privatadresse (Privat adress),
t.ex. Navigiere zu Ralf Schmidt Geschäftsadresse (Navigera till Peter Nilssons arbetsrelaterade adress)
Starta vägvisning vid öppnad adressbokspost
Navigieren (Navigera) | Privat navigieren (Navigera privat) | Geschäftlich navigieren (Navigera arbetet)
Starta vägvisning ”
Starta vägvisningen
Avbryt den aktuella vägvisningen
Avbryta vägvisningen
Följande specialmål kan matas in direkt som resmål
Nächster Audi Service (Nästa Audi Service) | Nächster Bahnhof (Nästa järnvägsstation) | Nächster Flughafen (Nästa flygplats) | Nächstes Hotel (Nästa hotell) | Nächstes Krankenhaus (Nästa sjukhus) | Nächste Parkmöglichkeit (Nästa parkeringsmöjlighet) | Nächste Raststätte (Nästa rastplats) | Nächstes Restaurant (Nästa restaurang) | Nächste Tankstelle (Nästa tankställe)
Ändra sökområde för specialmål
Sonderziel (Specialmål) > önskat sökområde när du uppmanas ge det >
wichtige Sonderziele (Viktiga specialmål) | Standortumkreis (Positionsomgivning) | Entlang der Route (Längs rutten) | Zielumkreis (Målomgivning) | Zwischenzielumkreis (Delmålsomgivning) | In neuem Ort (På ny ort) | überregional (Rikstäckande omgivning)
Ange specialmål systemfört i det inställda sökområdet
Sonderziel (Specialmål) > Audi Service | Bahnhof (Järnvägsstation) | Flughafen (Flygplats) | Hotel | Krankenhaus (Sjukhus) | Parkmöglichkeit (Parkeringsmöjlighet) | Raststätte (Rastplats) | Restaurant | Tankstelle (Bensinstation)
Ange specialmål direkt i det inställda sökområdet
Sonderziel (Ange specialmål) > specialmål och sökområde, t.ex. ”Suche Tankstelle im Standortumkreis” (Sök bensinstation nära min position)
Direkt välja online-mål i positionsomgivningen
Online Ziel (XY) (Online.mål XY), t.ex. ”Online Ziel Hotel am See” (Online-mål hotell vid en sjö)
Google1)-sökning i positions-/resmålsomgivning
Online Ziele (Resmål online) > Standortumkreis (Nära din position) | Zielumkreis (Resmålsomgivning) > för önskat resmål online, t.ex. ”Hotel am See” (Hotell vid sjö) > Zeile (XY) (Resmål XY) | In Karte anzeigen (Visa på karta) > Starta vägvisning
Google1)-sökning på ny ort
Online Ziele (Mål online)> In neuem Ort (På ny ort)| den önskade platsen > det önskade online-målet, t.ex. ”Hotel am See” Zeile (XY) (Rad XY) | In Karte anzeigen (Visa på kartan) > Zielführung starten (Starta vägvisningen)
Följande kommandon kan du tala in för ytterligare inställningar i navigationen:
(A) Funktion
(B) Säg:
(A)
(B)
Kartalternativ, allmänt
Karte (Karta) | Tagkarte (Dagkarta) | Nachtkarte (Nattkarta) | Kartenzusatz aus (Visa inte tilläggsinformation på kartan)
Karttyp
Position 2D-Karte (Position 2D-karta)| Position 3D-Karte (Position 3D-karta)| Zielkarte (Målkarta)| Übersichtskarte (Översiktskarta)| Google Earth Karte* | Verkehrskarte (Trafikkarta)
Kartriktning
Nordausrichtung (Nordriktning)| Fahrtausrichtung (Körriktning)| Automatische Ausrichtung (Automatisk inriktning)
Ändra kartvisningen
Karte vergrößern (Förstora kartan)| Karte verkleinern (Förminska kartan)
Automatisk kartzoom
Automatischer Zoom (Automatisk zoom på) | Automatischer Zoom aus (Automatisk zoom av)
Ändra kartans skala
Skala (XY) meter/kilometer/yard/mile
Visa sträcklista
Sträcklista
Aktivera/avaktivera navigationsmeddelande för en aktiv vägvisning
Navigationsansage ein (Navigationsmeddelande på) | Navigationsansage aus (Navigationsmeddelande av)
Dynamisk omledning vid köer
Dynamische Stauumfahrung ein (Dynamisk omledning vid köer på) | Dynamische Stauumfahrung aus (Dynamisk omledning vid köer av)
Ruttkriterier
Schnelle Route (Snabbaste rutten) | Ökonomische Route (Ekonomisk rutt) | Kurze Route (Kortaste rutten)
Anvisning
  • Beroende på i vilket land du befinner dig och vilket menyspråk du har valt, kan det förekomma att resmål måste bokstaveras vid resmålsinmatningen.
  • Beakta även anvisningarna i kapitlet Anvisningar för Audi connect Länk.
1) Operatörer vid tidpunkten för tryckningen av instruktionsboken.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.