talimat kitabı AUDI A4
 Audi MMI   İletişim   Telefon etme  Diğer ayarlar
Aşağıdaki araçlar için geçerlidir: Telefonlu.
Şunları seçin: TEL tuşu > Kumanda tuşu Ayarlar.
Telefon görüşmesi
Mobil telefon: Serbest konuşma üzerinden bağlı olan ve mobil telefondaki SIM kart çağrı numarasına uygun mobil telefon üzerinden telefon görüşmesi yapılabilir. SIM kart okuyucudaki* SIM kartı sadece Audi bağlantı hizmetleri için kullanın Link.
Takılı SIM kart: SIM kart okuyucudaki* SIM kartı hem telefon görüşmesi için hem Audi bağlantı hizmetleri için kullanabilirsiniz. Telefon görüşmesi sırasında optime edilmiş ses ve yayın kalitesi için entegre araç telefonu ve araç dış anteni kullanılır. Telefon seçenekleri SIM kart okuyucudaki* SIM kart çağrı numarası altında görülebilir. SIM kart türüne göre bu numara mobil telefonun mevcut mobil telsiz sözleşmesi telefon numarası ile aynı olabilir (Twin-/Multi-SIM kart) veya ayrı bir mobil telsiz sözleşmesinin başka bir telefon numarası olabilir.
Seçenek değiştirildikten sonra MMI yeniden başlatma uygular.
Konuşma opsiyonları
Çağrı yönlendirme: Gelen bir çağrının mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirilmesi aktifleştirilip/devre dışı bırakılabilir. Tümünü devre dışı bırak fonksiyonu ile yapılan tüm geçişler kaldırılır
Tıklat1): Telefon görüşmesi sırasında gelen çağrıya dair bilgi (sinyal sesi) aktifleştirilip/devre dışı bırakılabilir Durum kontrolü - Fonksiyonun açık veya kapalı olacağına dair sorgu verilir.
Şahsi numaranın gönderilmesi1): Çağrı yapıldığında telefon numarasının birlikte gönderilmesi aktifleştirilip/devre dışı bırakılabilir. Şebekeye bağlı ayarı ile mobil telefon operatörü ile sözleşme gereği belirlenen ayar kullanılır. Ayarlar sadece MMI'deki Telefon menüsü içindir. Bluetooth bağlantısı ayrıldıktan sonra mobil telefon ayarlarının geçerli olacağını dikkat alın.
Otomatik tekrar arama: Fonksiyon açıkken bir telefon numarası meşgülse otomatik olarak beş defaya kadar aranır. Kapat ile otomatik arama tekrarı kesilir. Fonksiyon şebekenin şebeke meşgul mesajı vermesiyle aktif hale gelir.
Otomatik çağrı alma: Fonksiyon açıkken gelen çağrı kısa süre sonra otomatik olarak alınır.
Telefon ayarları
Telefon modu: Şebekeden en iyi şekilde faydalanmak için, araç telefonunu ayarları ile ilgili telefon kullanımının üç farklı türü arasında seçim yapılır . Otomatik: Araç telefonu, şebekenin durumuna ve alımına, aracın konumuna bağlı olarak otomatik şekilde, UMTS(3G) ve GSM(2G) teknolojileri arasında geçiş yapar. Google Earth™ ve WLAN kullanımı sırasında kısıtlamalar oluşabilir. Telefonu optime etme: Araç telefonu GSM-şebekesine (2G) kendiliğinden bağlanır. Yayın öncelikle telefon görüşmesinin kullanımı için en uygun hale getirilmiştir. Google Earth™ ve WLAN kullanımı sırasında kısıtlamalar oluşabilir. Otomatik ve Telefon görüşmesi uygun hale getirildi telefon modu seçiminde, şebekeye bağlı olarak paralel modda Audi bağlantı hizmetleri ve sesli çağrılar mümkündür. Veri hizmetini optime etme: Araç telefonu şebeke sinyal ve yayın alım gücüne göre ve aracın konumuna bağlı olarak UMTS-(3G) veya GSM-şebekesine (2G) kendiliğinden bağlanır. Yayın öncelikle veri hizmetlerinin kullanımı için en uygun hale getirilmiştir. Görüşme esnasında kısıtlamalar oluşabilir. Bu nedenle, UMTS ayarı, temel olarak iyi UMTS (3G) şebeke kullanımı mümkün olan bölgelerde uygulanabilir.
Çağrı sesi seçimi2): Seçilen zil sesi dinletilir ve alt menüden çıkılırken kaydedilir.
Ses seviyesi ayarı2): Çağrı sesi ses seviyesi/Telefon görüşmesi ayarları için bkz:Link.
Çağrı numarası göstergesi2): Fonksiyon açıkken telefon numarası veya isim gelen veya gönderilen çağrılarda MMI ekranında görüntülenir. Kapalı - Telefon numarası veya isim yerine gelen veya gönderilen çağrılarda MMI ekranında yıldızlar ********görüntülenir. MMI'de kayıtlı telefon numaralarına ulaşılamaz. Çağrı listesi güncellenmez.
Çağrı listesini silme: Aranan numaralar, cevapsız çağrılar veya alınan çağrılar çağrı listesinin tüm kayıtları silinebilir. Tümünü sil fonksiyonu ile MMI'nin tüm lokal çağrı listeleri silinir.
Şebeke ayarları: Kayıt altında mobil telefon operatörünüzün şebekesini otomatik seçin veya alınan şebeke listesinden manuel seçin. O anki lokasyonun mevcut şebekeleri şebeke seçimi içinde seçilebilir. Bu fonksiyon sadece Kayıt için manuel ayarlanmışsa kullanılabilir.
SMS ayarları: Gönderilen SMS kaydet fonksiyonu ile gönderilen tüm SMS'ler kaydedilir. Hafıza kapasitesi - SIM kartta kayıtlı SMS sayısı, SIM kartta diğer SMS'ler için kalan yer sayısı ve mevcut SMS sayısı gösterilir. Servis merkezi - Mesaj merkezinin numarası aranır veya değiştirilir
PIN (SIM) ayarları: açık Auto. PIN (SIM) girişi ile kullanılan SIM kartın PIN (SIM) kodu ilk girişten sonra otomatik olarak MMI içine kaydedilir. Böylece PIN (SIM) Bluetooth bağlantısının her kuruluşunda yeniden girilmez. MMI'de dört farklı SIM kartın PIN (SIM) kodu kaydedilebilir. kapalı fonksiyonda güncel olarak MMI içinde kayıtlı PIN (SIM) silinir. Fonksiyon açıksa PIN (SIM) sorgusu yapılmaz. PIN (SIM) sorgusu aktifleştirme ayarı ile PIN (SIM) her açılışta sorgulanır. Devre dışı bırak ile açılışta PIN (SIM) sorgusu yapılmaz. Ayar Auto. PIN (SIM) girişi ayarı bu durumda dikkate alınmaz. Bazı SIM kartlarında PIN (SIM) sorgulamayı devre dışı bırakmak mümkün değildir. PIN (SIM) değiştir altında SIM kartın PIN kodu değiştirilebilir. Önce mevcut PIN (SIM) kodunu girin. PIN (SIM), sadece 0 ila 9 rakamları arasında olmalıdır. Yeni PIN (SIM) kodu güvenlik nedeniyle iki defa girilmelidir ve SIM karta kaydedilir. PIN (SIM) kodu değiştirilmişse ve SIM kartı bağlı bulunan SIM-Access-Profilli bir mobil telefonda bulunuyorsa araç telefonuna giden Bluetooth bağlantısı ayrıldıktan sonra yeni PIN (SIM) mobil telefona da girilmelidir. Aksi takdirde ulaşılamaz.
Mailbox numarası: Numara giriş alanı üzerinden Mailbox numarası heceleyici üzerinden girilebilir veya düzenlenebilir. Mesaj kutusu numarasının kaydedilmesi ile mesaj kutusu sembolü üzerinden hızlı metin yazma içinde çağrılabilir. Mailbox numarasını sil fonksiyonu üzerinden kayıtlı Mailbox numarası silinir.
Çağrı listesi sırasını değiştirme: Telefon numaraları çağrı listesinde alınan çağrı saatine göre sıralanır. Fonksiyon açık konumdayken sıralama ters sırada gerçekleşir.
Seri numara (IMEI): MMI'de bağlı telefon modülünün seri numarası gösterilir.
Bluetooth
Bluetooth: MMI'nin Bluetooth fonksiyonu açılıp-/kapatılır. açık fonksiyonda MMI ekranında Bluetooth sembolü -14- Şekil 1 gösterilir.
Diğerleri için görünür: Mobil telefonda MMI'nin veya Bluetooth Audioplayer'da ahizenin* görünürlüğünü açık/kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. auto ayarında MMI araç sabitken ve kontak anahtarı takılıyken yaklaşık beş dakika mobil telefon veya ahize* ya da Bluetooth Audioplayer için belirir. Ardından görünürlük kapatılır. Önceden formasyonu yapılmış mobil telefona veya çalma cihazına bir Bluetooth bağlantısının kurulması görünürlük durumu kapalı olduğunda da mümkündür. Araç telefonunun herkese görünür olmaması için bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra fonksiyon kapalı konumuna getirilmelidir. Audio verileri bağlı olan bir Bluetooth Audioplayer üzerinden yayınlanacak ise, aksi durumda yayın arızalarına sebep olacağından, otomatik MMI görülebilirliği kapalı konumuna getirilir.
Bluetooth Audioplayer: Bluetooth Audioplayer'ı kaynak olarak Medya menüsünde seçebilmek için Link, Bluetooth Audioplayer açık olmalıdır Telefon veya Medya menüsünde parazitleri önlemek için Bluetooth müzik çaları kullanmadığınızda Müzik çalar fonksiyonunu kapalı durumda getirin. Audio verileri bağlı olan bir Bluetooth Audioplayer üzerinden yayınlanacak ise, aksi durumda yayın arızalarına sebep olacağından, otomatik MMI görülebilirliği kapalı konumuna getirilir.
Bluetooth cihaz arama: Tarama alanı içinde bulunan Bluetooth cihazları aranır ve listelenir.
Bağlanan Bluetooth cihazları: MMI'de bağlanan Bluetooth cihazları listelenir. Aktif bağlı olan Bluetooth cihazı Bluetooth sembolü ile işaretlenir. Bağlı Bluetooth cihazlarını tek tek silmek için cihazı seçin ve Bluetooth cihazını sil fonksiyonu üzerinden silin. Mobil telefon bağlıyken remote SIM Access-Profil (Araç telefonu) ve Handsfree-Profil (Ahizesiz görüşme) arasında geçiş yapmak veya Audioplayer-Profil'e geçmek için araç sabitken Bluetooth cihazlarını seçin ve profili Bağla fonksiyonu üzerinden değiştirin. Ayır fonksiyonu üzerinden bağlı Bluetooth cihazı ayrılabilir.
Algılanan Bluetooth cihazları: Algılanan 50 cihaza kadar listelenir. Bluetooth cihazları, büyük olasılıkla bir bağlanma denemesinde artık tarama alanında değildir.
Bluetooth ismi: MMI'nin Bluetooth ismi, (örneğin AUDI MMI 2613") gösterilir ve değiştirilebilir.
Harici Bluetooth cihazlarını silme: Bağlı tüm Bluetooth cihazları evet ile onaylanarak silinebilir. Bağlı bir ahize* (örn AUDI BTHS") tek olarak silinmelidir.
Bağlantılar
Bkz. Link
Araç telefonunu açma/Araç telefonunu kapatma
Araç telefonunu son kez kullandıktan sonra ayrı olarak kapatmadıysanız, araç telefonu kontak açıkken" otomatik olarak açılır.
Araç telefonu ahize* üzerinden de kapatılabilir Link
Not
  • Daha fazla mobil telefon, araç telefonuna bağlanabilir, ancak sadece bir mobil telefon aktif olarak MMI ile bağlanabilir.
  • Bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarını silmek için Bluetooth fonksiyonu fabrika ayarlarına geri döndürülebilir Link.
1) remote SIM Access-Profilli mobil telefonlar için geçerlidir
2) Bağlı olan mobil telefona bağlı olarak

Tüm resimler, logolar ve metinler Audi ©'in malıdır. Bu web sitesinin, Volkswagen - Audi şirketiyle veya dünyanın yan kuruluşlarından hiçbiriyle bağlantısı yoktur Daha fazla bilgi. Daha fazla bilgi. Bu sitenin yazarıyla iletişim kurmak için buraya tıklayın.