Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Obsluha  Mechaniky médií / připojení
Soubory audio/video na CD/DVD-ROM v mechanice DVD, USB flash disku nebo na kartě SD je možné kopírovat na jukebox.
Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko Nastavení > Naplnit/smazat jukebox.
Obsazené/volné paměťové místo jukeboxu (cca 10 GB), jakož i počet uložených titulů se zobrazují na displeji MMI.
Naplnění jukeboxu
 • Volba souborů/složek: zvolte Kopírovat data do jukeboxu > zdroje > soubory/složky. Pro volbu všech souborů/složek stiskněte ovládací tlačítko Všechny. Nebo: zvolte a potvrďte některou ze složek a ovladač podržte stisknutý déle. Všechny soubory dané složky se zvolí pro kopírování.
 • Zahájení kopírování: stiskněte ovládací tlačítko Kopírovat. Stav kopírování se zobrazuje na displeji MMI a ve stavovém řádku -5- Odkaz.
 • Vypnutí kopírování: zvolte a potvrďte Pokračovat kopírování na pozadí. Zobrazení procesu kopírování se vypne.
 • Přerušení kopírování: zvolte a potvrďte Přerušit kopírování. Nebo: odstraňte zdroj, ze kterého je právě importováno. Již nakopírované soubory zůstávají zachovány.
Na základě uložených doplňkových informací se zvukové soubory při kopírování automaticky řadit do kategorií médiatéky Odkaz. Okopírované soubory video naleznete v médiatéce pod kategorií Videa.
Smazat jukebox
Předpoklad: jukebox obsahuje soubory audio/video
 • Volba souborů/složek: zvolte Smazat data v jukeboxu > struktura složek jukeboxu > soubory/složky. Pro volbu všech souborů/složek stiskněte ovládací tlačítko Všechny. Nebo: zvolte a potvrďte některou ze složek a ovladač podržte stisknutý déle. Všechny soubory dané složky se zvolí pro smazání.
 • Smazání souborů/složek: zvolte ovládací tlačítko Start mazání > Ano, smazat soubory. Na displeji MMI se zobrazuje postup vymazávání. Během mazání se reprodukce jukeboxu přeruší a po vymazání označených dat se reprodukce zahájí znovu automaticky.
Jukebox se spouští a ovládá prostřednictvím MMI Odkaz.
Upozornění!
Kopírování souborů audio/video neprovádějte při vypnutém motoru – akumulátor vozidla se vybíjí.
Poznámka
 • Tituly z audio CD nelze z důvodů právní ochrany do jukeboxu kopírovat.
 • Již zkopírované soubory jsou automaticky rozpoznány a pro opakované kopírování nejsou již dostupné (zobrazují se šedě).
 • Kopírování a současné přehrávání souborů audio/video v mechanice DVD není možné.
 • Funkce exportu není z důvodů právní ochrany dat jukeboxem podporována.
 • Soubory/tituly bez uložených doplňkových informací se zobrazují jako neznámý. Audi doporučuje opatřit zvukové soubory příslušnými doplňkovými informacemi (např. ID3-tag).
 • Při předávání vozidla (např. při prodeji) vraťte jukebox zpět na nastavení z výroby Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.