Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Komunikace  Telefonování
Podle vybavení vozidla a rozsahu funkcí jsou k dispozici různé možnosti telefonování prostřednictvím vašeho MMI:
Možnost 1
Spárování mobilního telefonu přes Bluetooth Odkaz
Možnost 2
Použití zvláštní karty SIM ve čtečce karet SIM* Odkaz
POZOR!
 • Zdravotnické organizace tvrdí, že mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů. Proto by měla být zachována minimální vzdálenost 20 cm mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem.
  • Aktivovaný mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.
  • V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.
 • Systém hlasového dialogu Odkaz se nesmí používat v případě nouze, protože hlas se ve stresových situacích může měnit. Za určitých okolností se pak telefonní spojení nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!
 • Mobilní telefon vypněte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato místa nejsou vždy zřetelně označena. Patří k nim například čerpací stanice, zařízení pro skladování a přepravu paliv nebo chemikálií, místa, kde se do vzduchu dostávají palivové výpary (např. unikající propan nebo benzinové výpary ve vozidlech nebo budovách), nebo místa, ve kterých se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo větší množství prachových částic (např. mouky, dřeva nebo kovu). To platí i pro všechna ostatní místa, kde byste normálně vypnuli motor svého vozidla.
 • Silniční provoz vyžaduje plnou pozornost všech účastníků. Respektujte vždy Odkaz.
Upozornění!
 • Dodržujte zákonné předpisy pro telefonování ve vozidlech.
 • V místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, telefon vypněte! Dodržujte platné pokyny a předpisy.
 • Údržbu, instalaci a opravy autotelefonu je nutné svěřit odbornému servisu.
Poznámka
Dosah spojení Bluetooth je omezen na vnitřní prostor vozidla. Závisí na místních podmínkách a interferenci s jinými zařízeními.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.