Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Komunikace  Telefonování  Volba telefonního čísla
Platí pro vozidla: s telefonem
Zvolte: tlačítko TEL > Zadejte číslo.
  • Zadání telefonního čísla přes sled čísel: telefonní číslo zadejte pomocí spelleru pro zadávání čísel Obr. 1.
  • Zadání telefonního čísla přes sled písmen: stiskněte ovládací tlačítko A-Z. Zadejte přes speller pro zadávání písmen sled písmen, např.AUDISERVICE.
  • Volba telefonního čísla: zvolte a potvrďte OK. Nebo: stiskněte ovládací tlačítko Volat. Při navazování spojení se zvuk zdroje audio vypne.
  • Smazání jednotlivých znaků: zvolte a potvrďte položku .
  • Smazat všechny zadané znaky najednou: otočením spelleru na a podržením stisknutého ovladače.
Během telefonního hovoru je možné zadávat přímo spellerem tónovou volbu (DTMF).

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.