Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Navigace  Navigovat
Navigace vás vede přímou cestou k cíli, mimo dopravních problémů a podle přání po alternativních trasách.
Zvolte: tlačítko NAV.
Po vyvolání navigace se zobrazí posledně otevřená nabídka.
  • Přepnutí mezi mapou a zadáváním cíle: znovu stiskněte tlačítko NAV
POZOR!
  • Silniční provoz vyžaduje plnou pozornost všech účastníků. Respektujte vždy Odkaz.
  • Při řízení dodržujte pravidla silničního provozu.
  • Trasa vypočtená navigačním systémem představuje pouze doporučení k dosažení cíle. Respektujte světelné dopravní značení, zákazy zastavení, jednosměrné ulice, zákaz změny jízdního pruhu ap.
Upozornění!
  • Když je doporučení k jízdě v rozporu s platnými dopravními předpisy, platí vždy předpisy.
  • Nastavení hlasitosti zvolte vždy tak, abyste stále dobře slyšeli zvukové signály zvenčí, např. sirénu policejního nebo požárního vozu – nebezpečí nehody!
Poznámka
  • Sníh a předměty na anténě GPS nebo zastínění stromy a velkými budovami mohou omezit příjem signálu ze satelitů, a tím narušit automatické určování polohy vozidla. Poruchy příjmu signálu GPS mohou být rovněž způsobeny vypnutím nebo výpadkem některých satelitů.
  • Protože se názvy ulic mohou případně měnit, mohou se výjimečně názvy uložené v MMI od skutečných lišit.
  • Další informace k službám update navigačních map* naleznete v návodu k obsluze Audi connect pod www.audi.com/myaudi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.