Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Zábava  Poslech rádia
Zvolte: tlačítko RADIO > ovládací tlačítko Nastavení.
V závislosti na nastaveném příjmovém pásmu (FM, AM, DAB*, HD radio*) je možné zvolit následující nastavení:
Nastavení zvuku
HD radio* (FM/AM)
Příjem rádia v kvalitě HD můžete zapnout a vypnout.
Hlášení*1)
Dopravní zpravodajství (TP): dopravní hlášení mohou být přijímána a reprodukována nezávisle na nastaveném příjmovém pásmu přes FM. Přes funkci DAB a FM mohou být reprodukována v pásmu DAB* dopravní hlášení z obou příjmových pásem. Pokud nejsou k dispozici žádná dopravní hlášení pod nastavenou stanicí DAB*, jsou přijímána tato hlášení prostřednictvím pásma FM. Podle symbolu TP -11- Obr. 1 můžete poznat, zda je zapnuta funkce dopravního zpravodajství Odkaz.
Hlášení DAB*: při zapnuté funkci Hlášení DAB jsou reprodukovány informace nastavené stanice (např. zprávy, informace o počasí).
Hlasitost hlášení: viz Odkaz
Symbol TP
Význam
Symbol se zobrazuje
Dopravní zpravodajství je zapnuté a jsou reprodukována dopravní hlášení.
Symbol je šedivý
Funkce dopravního zpravodajství je zapnutá. Dopravní hlášení však nemohou být přijímána.
Symbol se nezobrazuje
Funkce dopravního zpravodajství je vypnuta.
Sledování stanice (FM, DAB*)1)
zap: turner rádia se pokusí při slábnoucím signálu příjmu přepnout na alternativní frekvence nastavené stanice. Během ztráty signálu v pásmu DAB* je automaticky přepnuto na alternativní stanici v pásmu FM, pokud je tato stanice dostupná.
vyp: v příjmovém pásmu FM neprobíhá žádné přepínání na alternativní frekvence. Nastavený kmitočet stanice je nastaven trvale a podle okolností již není dostupný. Sledování stanice se opět automaticky zapne při její změně. V příjmovém pásmu DAB neprobíhá žádné přepínání na alternativní frekvence pásma FM.
Mezi regionálními stanicemi (FM)1)
Předpoklad: je zapnuto sledování stanic.
Některé stanice FM jsou rozděleny podle regionů a vysílají pro různé regiony program s rozdílným obsahem. Při zapnuté funkci se frekvence přepne na alternativní frekvence pro daný region.
Pásmo L (DAB*)
Pro digitální rádio existují dvě příjmová pásma: pásmo III a pásmo L. Skupiny v pásmu III mají většinou velkou vysílací oblast s transregionálním dosahem. Lze je přijímat všude. V některých regionech se DAB vysílá v oblasti kmitočtů pásma L. Při zapnuté funkci jsou přijímány stanice z pásma L.
Řazení stanic (FM)1)
A-Z: stanice se zobrazují v seznamu podle abecedy. Rozhlasové stanice s variabilními názvy se zobrazují na konci abecedního řazení, stanice bez názvů se zobrazují na konci seznamu.
Skupina: stanice jsou v seznamu stanic zobrazeny podle programového ID (např. všechny rozhlasové programy Českého rozhlasu). Rozhlasové stanice bez názvu se zobrazují na konci seznamu.
Řazení stanic (DAB*)
A-Z: stanice se zobrazují v seznamu podle abecedy.
Skupina stanic: více rozhlasových stanic určité oblasti vysílání (např. města nebo spolkové země) je v seznamu stanic spojeno do tzv. skupiny. Abyste otevřeli/zavřeli seznam rozhlasových stanic, zvolte a potvrďte některou ze skupin. Dostupné podprogramy* (doplňková nabídka rozhlasových stanic DAB*) se nalistují pod rozhlasovou stanicí.
Rozšířená informace o stanici
Při zapnuté funkci a otevřeném seznamu stanic nebo předvoleb se po asi deseti sekundách objeví různé informace k nastavené stanici (např. název stanice, interpret, titul, Slideshow DAB, radiotext/dostupnost Slideshow DAB).
Informace o vysílání (DAB*)
Při zapnuté funkci a otevřeném seznamu stanic DAB se podle dostupnosti zobrazují informace o vysílání pro stanici zvolenou v seznamu stanic.
Smazat záznamy v paměti
Předpoklad: stanice je uložena na seznamu v paměti Odkaz.
Můžete smazat jednotlivé záznamy v paměti nebo smazat všechny záznamy v paměti.
Poznámka
  • Při zapnuté funkci Dopravní zpravodajství nebo Hlášení DAB* se reprodukce během hlášení přeruší. Hlášení můžete přerušit krátkým stisknutím vypínače.
  • Funkce HD radio je nabízena pouze na trhu v Mexiku.
1) Tato funkce není na trhu v Mexiku v nabídce.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.