Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Zábava  Televizní vysílání
Platí pro vozidla: s TV
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Zdroj > TV tuner> Funkce.
-1- Uložení stanice
Nastavená stanice se uloží na následující volnou pozici v seznamu uložených stanic. Zvolte a potvrďte požadované místo uložení.
-2- Program (EPG)
Zobrazuje se program všech dostupných rozhlasových nebo televizních vysílání, jakož i aktuálních a hned následujících vysílání. Viz Odkaz.
-3- Vyhledávání dopředu/dozadu
Nastaví se předcházející , resp. následující dostupné stanice.
-4- Teletext
Zobrazí se teletext Viz Odkaz.
-5- Celoplošné zobrazení
Obraz TV se rozšíří na celou plochu displeje MMI. Pokud chcete celoplošné zobrazování vypnout, stiskněte tlačítko BACK nebo některé z ovládacích tlačítek.
-6- Informační okno
Podle dostupnosti se na displeji MMI zobrazují doplňkové informace.
-7- Seznam předvoleb
Do seznamu v paměti lze uložit až 99 stanic v libovolném pořadí.
  • Zobrazení seznamu předvoleb: stiskněte ovládací tlačítko Paměť.
  • Uložení stanice: Zvolte tlačítko Paměť > Název stanice > uložit. Nastavená stanice se uloží na následující volnou pozici v seznamu uložených stanic. Zvolte a potvrďte požadované místo uložení.
  • Přesun uložené stanice: zvolte tlačítko Paměť > název stanice > Přesunout. Zvolte a potvrďte požadovanou pozici v předvolbách.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.