Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Zábava  Televizní vysílání
Platí pro vozidla: s TV
V digitálním programu (EPG) si můžete nechat zobrazit aktuální a hned následující rozhlasové nebo televizní programy.
  • Vyvolání ovládacího panelu: otočte ovladač doleva/doprava. Ovládací panel se objeví na displeji MMI Obr. 1.
  • Nastavení záznamu EPG některé ze stanic: zvolte a potvrďte přes MMI touch požadovaný záznam EPG z přehledu EPG.
  • Přepnutí na záznam EPG nastavené stanice: zvolte a potvrďte na ovládacím panelu tlačítko Home -1- Obr. 1.
  • Zvětšení přehledu EPG: zvolte a potvrďte na ovládacím panelu modré tlačítko Zoom -2-.
  • Přepnutí stanice v rámci přehledu EPG: přes MMI touch zvolte požadovaný záznam EPG ze seznamu. Na ovládacím panelu zvolte a potvrďte červené tlačítko Play -3-. Stanice se nastaví na pozadí a příp. se aktualizují informace EPG. Nebo: podržte ovladač několik sekund stisknutý.
  • Přepnutí do detailu záznamu EPG: stiskněte ovladač. Zobrazení detailu ukončíte dalším stisknutím ovladače.
  • Přehled programu: zvolte a potvrďte na ovládacím panelu některé z tlačítek -4-. Zobrazí se dostupné informace EPG. Tlačítky se pohybujete po časové ose o 24 hodin dopředu/dozadu.
Pořady s minimální dobou vysílání jsou v přehledu zobrazovány jako přerušované čáry, mohou být přesto zvoleny v detailním pohledu.
Poznámka
Informace o programu (EPG) nejsou u všech stanic TV s digitálním vysíláním k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.