Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Zábava  Televizní vysílání
Platí pro vozidla: s TV
Pomocí teletextu obdržíte aktuální informace o stanicích TV.
-1- Zapnutí ovládacího panelu
Otočte ovladačem doleva/doprava.
-2- Zadání čísla teletextové stránky
Zapnutí spelleru pro zadávání čísel: zvolte a potvrďte šipkou.
Zadání čísla stránky: číslo stránky zadejte pomocí spelleru pro zadávání čísel Obr. 2.
Vypnutí spelleru pro zadávání čísel: zvolte a potvrďte ve spelleru šipku -B-. Nebo: po několika sekundách bez obsluhy se speller vypne automaticky.
Pomocí šipek -A- můžete spellerem posunovat na displeji MMI doleva/doprava.
-3- Vyvolání úvodní stránky
Zvolte a potvrďte tlačítko Home. Úvodní stránka závisí na zvolené TV stanici.
Vyvolání obsahů stránek
  • Následující/předcházející stránka: pohybujte prstem po ovládací ploše MMI touch nahoru/dolů.
  • Přímá volba přes barevná tlačítka: zvolte a potvrďte některé z barevných tlačítek -4-. Funkce barevných tlačítek závisí na zvolené stránce.
  • Následující/předcházející podstránka: pohybujte prstem po ovládací ploše MMI touch doleva/doprava. Pokud není žádná podstránka k dispozici, je vyvolána následující stránka.
-5- Zapnutí/vypnutí aktualizace stránek
Zvolte a potvrďte tlačítko Stop. Zapne/vypne se automatická aktualizace stránek (např. přepínání stránek u podstránek).
-6- Změna možnosti zobrazení
Zvolte a potvrďte tlačítko možností zobrazení, dokud není zvolena požadovaná možnost zobrazení tak, aby bylo možné přepínat mezi možnostmi zobrazení.
  • Transparentní: teletext transparentně překrývá celý obraz TV.
  • Rozdělená obrazovka: obraz TV a teletext se zobrazují vedle sebe.
  • Celoplošné zobrazení: teletext se zobrazuje celoplošně. Obraz TV není viditelný.
-7- Zvětšení teletextu
Horní/dolní polovinu stránky teletextu můžete zvětšit.
  • Zapnutí/vypnutí zvětšení: zvolte a potvrďte tlačítko Zoom -7-.
  • Přepnutí mezi nahoře/dole: pohybujte prstem po ovládací ploše MMI touch nahoru/dolů.
Poznámka
Ne všechny stanice TV poskytují službu teletext.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.