Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Spuštění motoru a jízda  Odemykání a zamykání  Centrální zamykání
-A- Rádiový klíček s integrovaným nouzovým klíčkem
Rádiovým klíčkem můžete vozidlo odemykat/zamykat. V rádiovém klíčku je integrován nouzový klíček Odkaz.
-B- Náhradní klíček
Tento klíček není určen pro trvalé používání. Používá se pouze v případě nouze. Pečlivě ho opatrujte a nenoste ho na svazku klíčků.
Náhrada klíčku
Při ztrátě klíčku se obraťte na některý ze servisů Audi. Funkci tohoto klíčku nechejte zablokovat. K tomu je nutné přinést všechny klíčky. Ztrátu klíčku byste měli nahlásit své pojišťovně.
Počet klíčků
Na počet klíčů spárovaných s vaším vozidlem se můžete dotázat v Infotainmentu. Zvolte: tlačítko CAR > tlačítko Systémy (Car)* > Servis a kontrola > Naučené klíčky. Tak se můžete ujistit, že při nákupu použitého vozidla máte v držení všechny klíčky.
Elektronický imobilizér
Elektronický imobilizér zabraňuje neoprávněnému užívání vozidla.
Jestliže ve svazku klíčků budete mít také klíček k jinému vozidlu, může se za určitých okolností stát, že vozidlo nebude možné nastartovat.
Data uložená v rádiovém klíčku
Během jízdy se data potřebná k servisu a údržbě ukládají na váš rádiový klíček. Servisní mistr může tato data načíst a informovat vás o potřebných servisních úkonech na vozidle. To platí také pro vozidla s komfortním klíčkem*.
Osobní komfortní nastavení
Pokud vozidlo používají dvě osoby, doporučujeme, aby každá osoba používala stále „svůj“ rádiový klíček. Při vypínání zapalování, resp. při zamykání vozidla se ukládají a přiřazují se rádiovému klíčku tyto osobní komfortní funkce:
 • klimatizace,
 • centrální zamykání,
 • okna,
 • osvětlení interiéru,*
 • funkce paměti,*
 • pomoc při parkování*
 • Adaptive cruise control*
 • Active lane assist*
 • Side assist*
 • Drive select
 • asistent nočního vidění,*
 • vyhřívání volantu*
Uložená nastavení se automaticky vyvolají při odemykání vozidla, při otevření dveří, resp. při zapnutí zapalování.
POZOR!
Pokud vůz třeba jen na okamžik opustíte, vždy s sebou vezměte klíček do zapalování. To platí zejména v případě, kdy ve vozidle zůstávají děti. Děti by mohly nastartovat motor nebo zapnout elektrické vybavení (např. elektrické ovládání oken) - nebezpečí poranění!
Poznámka
Funkce rádiového klíčku může být omezena v důsledku překrytí jinými vysílači v blízkosti vozidla, které pracují ve stejném kmitočtovém pásmu (např. mobilní telefon, televizní vysílač).

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.